logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
VII kadencja rozpoczęta XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL 23.11.2013 r., Wrocław Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dr Jacek Chodorski (I od prawej) – nowy prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i jego kontrkandydat w II turze dr n. med. Paweł Wróblewski tuż po ogłoszeniu wyników. (Fot. Marek Grotowski)

VII kadencja rozpoczęta
XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL
23.11.2013 r., Wrocław

Dr Jacek Chodorski zastąpił na stanowisku prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr. n. med. Igora Chęcińskiego. Funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nadal pełnić będzie dr n. med. Piotr Piszko. Tak 23 listopada na XXXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy zdecydowali delegaci, którzy w trakcie jedenastogodzinnych obrad wybrali również statutowe organy DIL. 172 medyków, biorących udział w 9 tajnych głosowaniach, udzieliło absolutorium ustępującej Radzie i podjęło 23 uchwały, 8 apeli oraz 2 stanowiska.

Kończąc VI kadencję

Podziękowania i podsumowania zdominowały oficjalną część zjazdu, który kilka minut po godz. 9.00 rozpoczął się w sali konferencyjnej nowego Domu Lekarza. – Witam wszystkich przyjaciół Izby. Wystarczy spojrzeć na salę, by dostrzec jak duże to grono – powiedział dr n. med. Igor Chęciński, otwierając uroczyście obrady. W tych, poza delegatami, wzięło udział wielu dostojnych gości, m.in.: dr n. med. Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr n. med. Jerzy Jakubiszyn – prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu i przewodniczący Konwentu Prezesów, dr n. med. Krzysztof Kordel – prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr n. med. Jacek Kozakiewicz – prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, prof. dr. hab. Zygmunt Grzebieniak – prorektor ds. nauki UM we Wrocławiu, lek. wet. Jan Dorobek – były prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Irena Knabel-Krzyszowska – sekretarz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, ks. Kazimierz Sroka – diecezjalny kapelan służby zdrowia Archidiecezji Wrocławskiej, radca prawny Barbara Kras – sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych i była dziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych we Wrocławiu. Zanim zabrali oni głos, dr Jacek Chodorski odczytał listy do zjazdu.

O systemowych absurdach, trudnych relacjach z ministrem zdrowia, dyrektywie transgranicznej, niedorzecznym sposobie powoływania konsultantów krajowych i roli lekarskich korporacji zawodowych mówił tego dnia dr n. med. Maciej Hamankiewicz. – Polityka resortu zdrowia polega na wykluczaniu wykluczonych. Władza ewidentnie nas lekceważy. Przykład? Ważny projekt do zaopiniowania otrzymaliśmy ostatnio z MZ 4 listopada, choć termin odpowiedzi upłynął 3 dni wcześniej – zaznaczył prezes NRL. Szef Naczelnej Izby Lekarskiej podkreślał wielokrotnie, że izb zlikwidować się nie da, ale rządzący stale chcą ograniczać ich możliwości. Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn podsumował poczynania Bartosza Arłukowicza jednym tylko stwierdzeniem: „on nawet nie chciał chcieć”. Podobny wydźwięk miało wystąpienie dr Krystyny Kochman, która przez część VI kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kształcenia i wiceprezes Delegatury Wrocławskiej. – Tam, gdzie powinniśmy mieć głos stanowiący, mamy wyłącznie głos doradczy. NFZ nie może być źródłem stanowionego prawa, z tą systemową patologią musimy walczyć – apelowała. Barbara Kras podkreśliła ogromne znaczenie współpracy Okręgowej Rady Radców Prawnych we Wrocławiu z Dolnośląską Izbą Lekarską i zaznaczyła, że można o niej mówić w kategoriach przyjaźni. Na ten aspekt uwagę zwracali także pozostali goście. – To ważne, byśmy się wzajemnie wspierali – reasumował dr n. med. Krzysztof Kordel. W dowód przyjaźni dr n. med. Igor Chęciński wręczył prezesom izb lekarskich i reprezentantom pozostałych samorządów ustanowione przez siebie wyróżnienia „Pro Bono Medicorum”.

Po przemówieniach przyszedł czas na zadumę. Zgromadzeni w sali konferencyjnej DIL minutą ciszy uczcili pamięć lekarzy, którzy zmarli w latach 2009-2013.

Czas się rozliczyć

W części roboczej delegaci uchwalili regulamin, przyjęli porządek obrad, wybrali przewodniczącego zjazdu (Ryszard Kępa), jego zastępców (Bożena Kaniak, Alicja Marczyk-Felba) i sekretarzy (Iwona Dattner-Hapon, Piotr Knast, Leszek Bystryk) oraz komisje zjazdowe. Sprawozdania z działalności poszczególnych organów Izby zdali kolejno: dr n. med. Igor Chęciński – prezes DRL, dr Małgorzata Niemiec – skarbnik DRL, dr n. med. Paweł Wróblewski – przewodniczący Zespołu ds. rozbudowy, przebudowy i nadbudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, dr n. med. Piotr Piszko – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr n. med. Jan Spodzieja – przewodniczący Sądu Lekarskiego i dr Piotr Laska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Prezes Izby podziękował działaczom samorządu VI kadencji za dotychczasową, wytężoną pracę. W swoim wystąpieniu, podsumowującym czteroletnią działalność DRL, wskazywał problemy, które dzięki interwencji Izby przynajmniej częściowo udało się rozwiązać. Mówił m.in. o walce ws. zmiany zapisów ustawy refundacyjnej, powołaniu Rzeczników Praw Lekarza czy zintensyfikowaniu inicjatyw szkoleniowych. O kondycji finansowej dolnośląskiego samorządu lekarskiego opowiadała dr Małgorzata Niemiec. Skarbnik DRL podziękowała dr. n. med. Maciejowi Hamankiewiczowi za olbrzymią wyrozumiałość w kwestii składek, które w związku z budową nowego Domu Lekarza odprowadzane są do NIL z opóźnieniem. – Uchodzę za najbardziej restrykcyjnego skarbnika w dziejach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – żartowała przy tej okazji. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu przedstawił jego przewodniczący dr n. med. Paweł Wróblewski. Prezentacja multimedialna, z którą zapoznał delegatów, obrazowała poszczególne etapy remontu. – Nowy Dom Lekarza powstał zbiorowym wysiłkiem. Bez wydatnej pomocy członków Zespołu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowej i przyjaciół Izby nie udałoby się nam tego wielkiego przedsięwzięcia zrealizować – reasumował. O mijającej VI kadencji mówili również dr n. med. Piotr Piszko – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz dr n. med. Jan Spodzieja – ustępujący przewodniczący Sądu Lekarskiego. Obaj podkreślali zgodnie, że liczba spraw trafiających na lekarską wokandę stale rośnie i apelowali o personalne wzmocnienie obu tych działów. Jako ostatni w części sprawozdawczej głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dr Piotr Laska wyjaśniał, na jakich płaszczyznach i w jakim zakresie działała dotychczas Komisja. – W sześcioosobowym składzie dokonaliśmy m.in.: oceny wykonania budżetu, zweryfikowaliśmy sposób rozliczania wyjazdów służbowych, analizie poddane zostały wszelkie dokumenty finansowe i koszty wydawania „Medium”, nadzorowaliśmy prace związane z budową nowej siedziby – wyliczał. Dr Laska poinformował zebranych o przeprowadzanym w Izbie audycie wewnętrznym, który lada moment dobiegnie końca. Co prawda Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie czteroletnią działalność Rady, krytycznie odniosła się jednak do poczynań prezesa DRL dr. n. med. Igora Chęcińskiego. – Wiele decyzji szefa Izby VI kadencji stało w sprzeczności z wolą członków Rady. Etatyzacja tego stanowiska nie sprawdziła się – podkreślał dr Piotr Laska.

Ostatecznie zjazd przyjął przedłożone sprawozdania i udzielił absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej.

Wybory prezesa DRL

O fotel prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej ubiegało się trzech kandydatów: dr n. med. Igor Chęciński, dr Jacek Chodorski – sekretarz DRL VI kadencji oraz dr n. med. Paweł Wróblewski – dotychczasowy wiceprezes. Każdy z nich zaprezentował delegatom swój programy wyborczy.

Dr n. med. Igor Chęciński mówił o szeroko pojętej solidarności lekarskiej, kreatywnym kształtowaniu otoczenia prawnego, wdrożeniu nowoczesnych form kształcenia. Zapowiadał kontynuację prac związanych z umacnianiem wizerunku Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz integracją środowiska. Deklarował, że zrobi wszystko co w jego mocy, by na Dolnym Śląsku powstał Dom Lekarza Seniora. Jako źródło finansowania tego przedsięwzięcia wskazał środki unijne.

„Chcę pokazać, że będąc czynnym zawodowo lekarzem, przy wsparciu zaangażowanych w pracę samorządu koleżanek i kolegów, można jeszcze znaleźć czas na służbę wobec własnego środowiska. Tak to się ułożyło w moim życiu, że swoją wrażliwość i pasję społeczną kształtowałem poprzez działalność w Harcerstwie. Tu nauczyłem się, że należy wychowywać przez osobisty przykład” – powiedział na wstępie dr Jacek Chodorski. Sekretarz DRL VI kadencji za najważniejsze cele uznał: wykorzystanie potencjału szkoleniowego nowego Domu Lekarza, rozwiązanie problemu luki pokoleniowej, integrację środowiska, wsparcie seniorów i nawiązanie partnerskich relacji z decydentami.

Dr n. med. Paweł Wróblewski przekonywał, że w związku z dużą segmentacją rynku usług medycznych Izba staje przed wyjątkowo trudnymi zadaniami. – 120 tys. lekarzy nie jest niestety partnerem dla polityków, partnerami są dla nich ludzie i to ich musimy sobie zjednać, by mieć większy wpływ na ochronę zdrowia – mówił. Wiceprezes ds. finansowo-budżetowych VI kadencji porównał samorząd do rodziny, w której należy torować drogi najlepszym, wspierać najmłodszych i szanować najstarszych. Podobnie jak jego kontrkandydaci wśród głównych celów Izby wymienił: integrację środowiska, działalność szkoleniową i wzmacnianie wizerunku samorządu. Metodologię głosowania przedstawił dr n. med. Andrzej Wojnar – przewodniczący Komisji Wyborczej.

O wyborze prezesa DRL zdecydowała II tura wyborów. Zwyciężył w niej, zdobywając 116 głosów, dr Jacek Chodorski. Jego kontrkandydata dr. n. med. Pawła Wróblewskiego poparło 51 delegatów. Ubiegający się o reelekcję dr n. med. Igor Chęciński odpadł w I turze.

Wybory Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Wolę pełnienia funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyraziło dwoje kandydatów: dr n. med. Piotr Piszko – dotychczasowy szef OROZ, starszy asystent na Oddziale Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz lek. dent. Krystyna Berdzik – zastępca OROZ w VI kadencji, członkini Komisji Stomatologicznej DRL związana z samorządem lekarskim od 30 lat.

Lek. dent. Krystyna Berdzik podkreślała, że w prowadzeniu postępowań niezbędne są: przejrzystość, obiektywizm i sprawiedliwość. – Od Rzecznika należy oczekiwać pełnego profesjonalizmu i dyspozycyjności – mówiła. Zaznaczała przy tym, że nie boi się odpowiedzialnych funkcji, które, jak w tym przypadku, rzadko niosą ze sobą splendor.

Dr n. med. Piotr Piszko skoncentrował się na swoich dotychczasowych dokonaniach jako Rzecznika. – Wszyscy wiedzą, w jak trudnym momencie objąłem to stanowisko. W trakcie 19 miesięcy, przy wydatnej pomocy moich współpracownic, udało mi się nadrobić powstałe wcześniej zaległości. Gwarantuję, że wszystkie sprawy rozpatrywane będą na bieżąco – deklarował.

Te deklaracje przekonały delegatów. Dr Piotr Piszko zdobył w wyborach 112 głosów i tym samym dalej przewodzić będzie 23-osobowemu zespołowi OROZ. Lek. dent. Krystynę Berdzik poparło 47 osób.

Wybory statutowych organów DIL

23 listopada delegaci wyłonili także: członków Okręgowej Rady Lekarskiej, zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Okręgowego Sądu Lekarskiego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz członków Okręgowej Komisji Wyborczej.

Magdalena Łachu

XXXII Zjazd Delegatów DIL zaszczycił swoją obecnością dr n. med. Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Przewodniczący zjazdu – dr Ryszard Kępa (I od lewej), zastępca: dr Alicja Marczyk-Felba, sekretarze: dr n. med. Piotr Knast i dr Iwona Dattner-Hapon.

O fotel prezesa DRL ubiegał się m.in. dr n. med. Igor Chęciński, który pełnił tę funkcję w VI kadencji.

Jedno z jawnych głosowań.

 

Zaloguj się aby komentować.