logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Kontrowersje wokół recept - Recepta transgraniczna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Recepta transgraniczna

8 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 1293.

Recepta transgraniczna w rozumieniu art. 3 lit. k dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45), wystawiona przez osobę wystawiającą receptę, na prośbę pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, zawiera następujące dane:

 

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 2. datę urodzenia pacjenta,
 3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy),
 5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres e-mail lub numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym),
 6. adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo adres przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz oznaczenie „Polska” albo skrót „PL”,
 7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową, jeżeli:
  a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub
  b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych, w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej,
 8. postać,
 9. dawkę (moc),
 10. ilość,
 11. sposób dawkowania,
 12. datę wystawienia recepty.

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”.

Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pełną odpłatnością.

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z 7 listopada 2013 r. MZ-PLO-460-19533-6/KP/13, jeżeli lekarz wystawił pacjentowi receptę transgraniczną, na której dodatkowo umieścił wszystkie elementy konieczne dla refundacji w ramach NFZ, wówczas taką receptę traktuje się jako receptę refundowaną.

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak, radca prawny DIL

 

Zaloguj się aby komentować.