logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 146 gości 
Wydarzyło się - Know Health po raz trzeci Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Laureaci Plebiscytu Know Health i zaproszeni gości. Wśród nich (II i III od lewej): prof. Marek Ziętek – rektor UM we Wrocławiu i Aleksander Marek Skorupa – wojewoda dolnośląski.

Know Health po raz trzeci

III edycja Plebiscytu KNOW HEALTH 2013 już za nami. Konkurs ten jest nieodłącznym elementem Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej, które w tym roku odbyło się w dniach 12-14 listopada 2013 r. w hotelu „Haston” we Wrocławiu.

Zdrowie publiczne w szerokim panelu swoich działań zawiera oczywiście także profilaktykę zdrowotną (propagowanie zdrowego trybu życia i udziału w badaniach profilaktycznych). Trudno jest jednak przekonać ludzi do udziału w tego typu badaniach. Z tym problemem zmaga się służba zdrowia na całym świecie. Statystyki dowodzą, że w zależności od diagnostyki zgłasza się na nie od 20% do 50% adresatów. Nie dziwi więc fakt, że w dalszym ciągu próbuje się opracować strategie, które poprawią te niechlubne wyniki.

Polska również zmaga się z problemem uczestnictwa w programach prozdrowotnych i przesiewowych badaniach profilaktycznych. Jesteśmy świadkami postępującej transformacji ustrojowej w naszym kraju, dlatego rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wciąż wzrasta. Realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego programy zdrowotne są ich zadaniem własnym, wchodzącym w zakres zapewniania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydaje się, że planowanie na poziomie tak zbliżonym do ostatecznego beneficjenta i w oparciu o pełną znajomość ewentualnie różnych potrzeb społeczeństwa na danym terytorium jest najbardziej efektywne – tj. doskonale zidentyfikowane potrzeby przekładają się na skuteczny program. Niestety, również w tych przypadkach skuteczność, tzn. frekwencja w programie, nie jest zadowalająca.

Świadomość tego problemu sprawiła, że pytanie: Jak skonstruować atrakcyjny i skuteczny program promocji zdrowia?, stało się przyczynkiem do debaty na III Międzynarodowym Forum Promocji Zdrowia i Profilaktyki KNOW HEALTH.

Podczas tego wydarzenia zostały zaprezentowane najlepsze światowe i polskie samorządowe programy promocji zdrowia, a przedstawiciele przedsiębiorców i samorządowców mogli na ich podstawie wyznaczyć drogę współpracy na najbliższe miesiące. Oczywiście u podstaw sukcesu, jak zawsze, leży wzajemne zrozumienie, wymiana myśli i uzgodnienie strategii działania.

Największe emocje wywołał jednak sam Plebiscyt KNOW HEALTH 2013. W plebiscycie można było zgłaszać programy z obszaru promocji i profilaktyki zdrowotnej (inicjatyw samorządowych, biznesowych oraz powstałych na przecięciu tych dwóch sektorów), propagujących poprawę jakości życia i zdrowia Polaków.

Tegoroczna edycja plebiscytu była dla organizatorów i Kapituły ogromnym zaskoczeniem! Wszyscy byli pod wrażeniem ilości otrzymanych zgłoszeń i tematyki realizowanych projektów. Uroczyste ogłoszenie wyników III edycji Plebiscytu KNOW HEALTH odbyło się podczas gali III Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej, 13 listopada 2013 roku.

W tegorocznym konkursie zgłoszono 30 programów z obszaru promocji i profilaktyki zdrowotnej z całej Polski. Do konkursu łącznie zakwalifikowało się 16 pomysłów. Projekty oceniane były przez jedenastoosobową Kapitułę, w skład której weszli m.in.: prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Sławomir Neumann – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Wojciech Matusewicz – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, dr n. med. Beata Małecka-Libera – poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia.

W kategorii najlepszy projekt samorządu, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, bezkonkurencyjny okazał się program „Prosto do zdrowia” zrealizowany przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ  w Zielonej Górze. Drugie miejsce zajął projekt „Zdrowe piersi są OK” realizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Głównymi celami programu jest kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie oraz budowanie świadomości dotyczącej samokontroli piersi wśród dziewcząt i osób z ich najbliższego otoczenia. „Realizując założenia programu, zwracamy szczególną uwagę na to, by przekazywane treści budziły pozytywne skojarzenia” – mówiła dr Agata Wolska-Adamczyk, kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z WSSE w Warszawie: „Unikamy zakazów i negatywnych zaleceń, czego nie robić. Przedstawiamy problem chorób piersi i związanej z tym profilaktyki w kontekście modnej i nowoczesnej dbałości o zdrowie i urodę kobiet. I to działa! Trzecie miejsce w Plebiscycie przypadło programowi „Dłużej żyjemy, bo więzi budujemy”. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Health is Trendy z Chełmży. Celem projektu jest integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie potencjału seniorów poprzez aktywność społeczną. Projekt pozwoli również zagospodarować czas wolny młodych ludzi, wykształci postawy prospołeczne a także zwiększy świadomość zdrowotną.

W kategorii najlepsze działania CSR w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia pierwsze miejsce zdobył projekt „Zadbaj o swoje serce” realizowany przez Telemedycynę Polską S.A. To ogólnopolski program bezpłatnych badań przesiewowych, realizowany nieprzerwanie od 2006 roku. Do tej pory przebadano już w całym kraju ponad 30 tys. pacjentów, którzy motywowani są podczas akcji do walki o zdrowe serce. Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny, jej głównym celem jest wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. Drugie miejsce w tej samej kategorii zdobył program „Skuteczne działania dolnośląskich przedsiębiorców w obszarze CSR” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. „Naszą nagrodę dedykujemy wszystkim przedsiębiorcom, organizacjom wspierającym nasze centrum,  pracownikom RCKiK we Wrocławiu, dzięki którym prowadzimy bardzo skuteczne kampanie społeczne” – deklarowali pomysłodawcy programu.

Należy wspomnieć również o tym, że Kampania Narodowy Test Słuchu została uznana za jedną z trzech najlepszych w Polsce inicjatyw promujących zdrowie – zajęła trzecie miejsce w prestiżowym plebiscycie KNOW HEALTH 2013.  Narodowy Test Słuchu jest prowadzony od trzech lat. Co roku, tuż przed początkiem wakacji, specjaliści wyruszają w długą trasę po Polsce, podczas której w słuchobusie – czyli mobilnym laboratorium słuchu – bezpłatnie testują słuch, udzielają profesjonalnych porad, przekonują, że trzeba sprawdzać słuch przynajmniej raz w roku, mówią, że aparaty słuchowe to nie objaw inwalidztwa, a raczej „okulary dla uszu”. Dzięki temu ponad 30 tysięcy osób dowiedziało się, jak słyszy!

W tym roku kapituła Plebiscytu KNOW HEALTH postanowiła również przyznać specjalną nagrodę wyróżnienia. Nagroda w postaci wózka inwalidzkiego ufundowana przez Dolnośląskie Forum Integracyjne oraz firmę Vermeiren została przekazana Fundacji „Żyjmy Zdrowo” za projekt „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”.

W uroczystej gali kończącej drugi dzień III Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej obok wiceministra zdrowia Sławomira Neumana wziął udział wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa. Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH daje możliwość zaprezentowania w jednym miejscu najlepszych inicjatyw realizowanych przez sektor publiczny, biznes lokalny i globalny w dziedzinie promocji zdrowia w Polsce i na świecie. Forum zostało pomyślane jako pierwsza  w Polsce platforma wymiany doświadczeń z najefektywniejszych projektów i programów polskich i zagranicznych. Forum daje również możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu marketingu zdrowotnego, dzięki zaproszonym trenerom. Zarządzanie kampaniami prozdrowotnymi, wykorzystanie nowych mediów i niestandardowych nośników oraz e-PR-u w promowaniu zdrowia to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas forum.

Łukasz Wasilewski

 

Zaloguj się aby komentować.