logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
grudzień 2013-styczeń 2014
Pięć pytań do nowego prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej Drukuj

Pięć pytań do
nowego prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Lek. Jacek Chodorski (Fot. z arch. „Medium”)Panie Doktorze, spodziewał się Pan zwycięstwa w wyborach? Jakie odczucia towarzyszyły Panu w trakcie ogłaszania wyników?

Myślę, że każdy startujący w wyborach chce je wygrać, stąd niewątpliwie mam osobiste poczucie satysfakcji z takiego, a nie innego wyniku wyborów. Cieszy mnie to, że przekonałem delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy do swojej wizji izby lekarskiej, czy szerzej do wizji samorządu lekarskiego. Mam świadomość ogromnych wyzwań, jakie na mnie czekają, tym bardziej że podkreślałem zawsze, iż jestem czynnym zawodowo lekarzem i obowiązki prezesa będę chciał pogodzić z normalną aktywnością zawodową. Mam nadzieję, że moja rodzina też to wytrzyma.

Najpilniejsze sprawy, którymi należy się obecnie zająć to…

W chwili obecnej „gorącym tematem” jest sprawa recept i kar, jakie nakłada Narodowy Fundusz Zdrowia na lekarzy, którzy w ubiegłym roku nie podpisali aneksów do umów na wypisywanie recept na leki refundowane. Drugim tematem, którym chciałbym się zająć, jest nagłe uniemożliwienie prawie 60 lekarzom rezydentom realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. W tej sprawie zamierzam interweniować u rektora Uniwersytetu Medycznego.

Jakie ma Pan plany i jakie problemy zamierza Pan rozwiązać w pierwszym roku urzędowania?

W moim programie wyborczym wskazywałem na trzy główne obszary swojego działania: szkolenie, ludzie i otoczenie. W sprawie „szkolenia” uważam, że trzeba natychmiast powołać fundację, której zadaniem będzie pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na programy szkoleniowe. Poza tym w Naczelnej Izbie Lekarskiej jest do wykorzystania 8 milionów złotych na różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe lekarzy. Chciałbym skorzystać z tych środków finansowych, w pierwszej kolejności na kontynuację szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, szkolenia z zakresu szeroko rozumianej endoskopii i szkolenia stomatologiczne. Już otrzymałem deklarację osób chętnych do kontynuacji szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego i stworzenia w Izbie pracowni fantomowej. Szkolenia z endoskopii chciałbym oprzeć o stworzone przez Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej laboratorium laparoskopowe w ramach Centrum Wirtualnych Technologii Medycznych ViMed. Artykuł w tej sprawie ukazał się w naszym „Medium” już w 2010 r., ale nie udało się wówczas doprowadzić do stałej współpracy.

 
VII kadencja rozpoczęta XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL 23.11.2013 r., Wrocław Drukuj

Dr Jacek Chodorski (I od prawej) – nowy prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i jego kontrkandydat w II turze dr n. med. Paweł Wróblewski tuż po ogłoszeniu wyników. (Fot. Marek Grotowski)

VII kadencja rozpoczęta
XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL
23.11.2013 r., Wrocław

Dr Jacek Chodorski zastąpił na stanowisku prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr. n. med. Igora Chęcińskiego. Funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nadal pełnić będzie dr n. med. Piotr Piszko. Tak 23 listopada na XXXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy zdecydowali delegaci, którzy w trakcie jedenastogodzinnych obrad wybrali również statutowe organy DIL. 172 medyków, biorących udział w 9 tajnych głosowaniach, udzieliło absolutorium ustępującej Radzie i podjęło 23 uchwały, 8 apeli oraz 2 stanowiska.

 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VI kadencji XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL, 23 listopada 2013 r. Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VI kadencji
XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL, 23 listopada 2013 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w VI kadencji DIL pracowała w składzie:

  1. Piotr Laska – przewodniczący,
  2. Irena Kowalska – wiceprzewodnicząca,
  3. Marek Amrogowicz – wiceprzewodniczący,
  4. Marek Kachnowicz – sekretarz,
  5. Ewa Krawiecka-Jaworska,
  6. Teresa Grzegorczyk-Skibińska (odeszła od nas w 2011 r.).

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za konstruktywną, owocną i miłą współpracę. Bez Was wiele naszych samorządowych spraw zostałoby niezauważonych.

Komisja Rewizyjna odbyła w VI kadencji trzydzieści spotkań na terenie Izby oraz w budynku remontowanego Domu Lekarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 (obecnie siedziba DIL). Przewodniczący KR lub delegowany przedstawiciel, a kilkukrotnie Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, uczestniczyła w posiedzeniach Prezydium oraz Rady DIL.

 
POŻEGNALNE NA CITO Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

POŻEGNALNE
NA CITO

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Moja kadencja jako prezesa DRL dobiegła końca. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za 4 lata współpracy. Przy tej okazji pragnę podzielić się z Państwem refleksjami na temat wyborów i wydarzeń, jakie miały miejsce 23 listopada 2013 r. w naszej Izbie. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że manipulacja w wykonaniu przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. dent. Piotra Laski wywołała we mnie niesmak i zmusiła do podjęcia działań, dzięki którym środowisko lekarskie Dolnego Śląska pozna „wyborczą” prawdę.

 
Komentarz powyborczy - Komentarz do tekstu byłego prezesa DRL dr. Igora Chęcińskiego pt. „Pożegnalne na cito” Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Komentarz do tekstu byłego prezesa DRL
dr. Igora Chęcińskiego pt. „Pożegnalne na cito”

W odniesieniu do zarzutów byłego prezesa DRL dr. Igora Chęcińskiego, zawartych w powyższym tekście, Komisja Rewizyjna DIL zwraca uwagę na fakt, iż sprawozdanie przedstawione na XXXII Zjeździe Delegatów DIL nie było prywatną opinią jej przewodniczącego, lecz stanowiskiem wypracowanym przez całą Komisję Rewizyjną i zgodnie z ideą zjazdu sprawozdawczo-wyborczego obejmowało ocenę czteroletniej kadencji DRL. Zawarte w nim stwierdzenia i opinie były wcześniej prezentowane na posiedzeniach Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i zostały poczynione na podstawie analizowanych dokumentów.

Sugerowanie istnienia dwóch różnych sprawozdań Komisji Rewizyjnej jest chybionym argumentem i niezgodnym ze stanem faktycznym. Na ostatnim, przedzjazdowym posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej Komisja Rewizyjna przedstawiła tylko informację o swojej działalności w trakcie kadencji. Sprawozdanie szczegółowe, oceniające całą kadencję w zakresie zaakceptowanym przez wszystkich członków Komisji, zostało zaprezentowane na zjeździe.

 
Kontrowersje wokół recept - Do sądu za wypisywanie leków ze zniżką? O trudnych negocjacjach z DOW NFZ Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Do sądu za wypisywanie leków ze zniżką?
O trudnych negocjacjach z DOW NFZ

25 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ. Zorganizowano je w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Funduszu przy ul. Joannitów 6. Podczas spotkania, gdy realizowany był punkt: wolne wnioski, poruszyłam temat wezwań do zapłaty, jakie DOW NFZ kieruje do lekarzy, którzy nie mając umowy z płatnikiem, wystawiali recepty ze zniżką. Podejmując próbę oceny sytuacji, należy sięgnąć pamięcią do zeszłego roku…

Po tzw. „proteście pieczątkowym” i bojach środowiska lekarskiego o zmianę zapisów ustawy refundacyjnej i rozporządzenia ws. recept pojawiały się kolejne apele ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej o wstrzymanie się od podpisywania umów i kolejne aneksy ze strony Funduszu. Obowiązujące wtedy umowy, zawarte pomiędzy DOW NFZ a prywatnie praktykującymi lekarzami, zgodnie z zarządzeniem nr 25/2012/DGL prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2012 roku przestały obowiązywać 30 czerwca 2012 roku. Kto nie podpisał stosownego aneksu tracił prawo do wystawiania recept refundowanych z dniem 1 lipca. Mając na uwadze bardzo niekorzystny wzór umowy, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia, po licznych naciskach środowiska lekarskiego, w 30 czerwca 2012 roku prezes NFZ wydał nowe zarządzenie, do którego dołączono lepszy dla lekarzy od poprzedniego, wzór umowy refundacyjnej. W treści zarządzenia znalazł się zapis mówiący o możliwości podpisania nowej wersji umowy do 6 lipca 2013 roku ze skutkiem od 1 lipca 2013 roku. A trzeba pamiętać, że były to wakacje – ulubiony przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ okres na wprowadzanie zmian…

Aby móc ocenić skalę problemu, zapytałam o liczbę wezwań wysłanych przez Fundusz do lekarzy. W trakcie rozmów udało mi się ustalić, że spraw w toku jest 694, do rozpatrzenia pozostało jeszcze 835. Te niezweryfikowane przypadki wiążą się ze stosunkowo niewielkimi karami pieniężnymi.

 
Kontrowersje wokół recept - Recepta transgraniczna Drukuj

Recepta transgraniczna

8 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 1293.

Recepta transgraniczna w rozumieniu art. 3 lit. k dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45), wystawiona przez osobę wystawiającą receptę, na prośbę pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, zawiera następujące dane:

 
Medyczne dylematy - Prof. Talar nie ma racji Drukuj
Ocena użytkowników: / 18
SłabyŚwietny 

Prof. Talar nie ma racji

Podczas Międzynarodowego Sympozjum Anestezjologów w Poznaniu prof. Jan Talar – specjalista ds. rehabilitacji i zakresu chirurgii ogólne z Bydgoszczy (a także dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej) postawił tezę, że śmierć pnia mózgu nie istnieje, a lekarze pobierają organy od żywych ludzi. Ta kontrowersyjna wypowiedź wzbudziła wiele emocji i wywołała protesty innych lekarzy transplantologów. Czy słusznie? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy prof. dr. hab. n. med. Dariusza Patrzałka – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej, pracującego na co dzień w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej USK we Wrocławiu. Raz jeszcze postanowiliśmy również opublikować artykuł prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego – niedawnego konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej. Traktujący o śmierci mózgu tekst Pana Profesora ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej gazety. Jak sądzimy, nie wszyscy Czytelnicy mieli sposobność, by się z nim zapoznać. Zachęcamy zatem do lektury!

zespół redakcyjny „Medium”

Na początku października 2013 r. podczas sympozjum anestezjologicznego w Poznaniu profesor rehabilitacji Jan Talar wywołał swoimi wypowiedziami spore wzburzenie dużej części świata lekarskiego. W czym rzecz? Już wcześniej prof. Talar i jego sprzymierzeńcy (prof. B. Wolniewicz, dr J. Norkowski, red. T. Terlikowski) kwestionowali zasadność diagnostyki śmierci mózgu wedle kryteriów przyjętych na świecie i w Polsce. Tym razem krytyka poszła dalej, była wygłoszona w kręgu lekarskim, została też szeroko upowszechniona przez media. Istnieje tu kilka elementów. Pierwszy to negacja uznania śmierci mózgu jako istniejącego zjawiska medycznego, które da się pewnie stwierdzić. Drugi to wynikający po części z pierwszego, twierdzenie o braku równoważności pomiędzy rozpoznaniem śmierci mózgu a stwierdzeniem śmierci osobniczej. Trzecia to przytaczane przykłady odwracalności stanu śmierci mózgu, mające stanowić dodatkowy, silny argument dla poparcia swoich tez. Czwarty to zarzucenie lekarzom zaniechania leczenia i uśmiercania pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami CUN dla celów pozyskiwania narządów i tkanek w celach następowych transplantacji.

 
Medyczne dylematy - Kiedy umiera człowiek? Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Kiedy umiera człowiek?

Nie lubimy dyskutować o śmierci, choć jest ona stale obecna w naszej pracy. Artykuł Profesora Rowińskiego, chirurga oraz jednego ze współtwórców polskiej transplantacji narządowej skłonić ma do refleksji i w zamiarze Autora pobudzić środowiskową dyskusję na ten trudny temat.

Dlaczego jest to ważne? Otóż przeszczepianie narządów wymaga szczególnej akceptacji społecznej – w tym najbardziej po stronie personelu medycznego. Wbrew powszechnemu mniemaniu to nie negatywne nastawienie rodzin i bliskich potencjalnych dawców jest największą przeszkodą w zapewnieniu odpowiedniej liczby przeszczepień w Polsce. Rejestrujemy od 10% do 15% odmów – braku akceptacji na propozycje pobrania narządów i tkanek (w Holandii i Niemczech ok. 40%). Większym problemem jest brak odpowiedniego stosunku części personelu medycznego do zagadnień związanych z umieraniem. Wspomniana na początku niechęć mentalna powoduje wtórnie nieznajomość zagadnienia, nieznajomość regulacji prawnych, nieznajomość zasad i procedur diagnostycznych i różnorakie obawy niewynikające z EBM – medycyny opartej na faktach. Z tego powodu istotnym jest uważne przeczytanie artykułu oraz wymiana refleksji, które się nasuną lub wynikają z własnych doświadczeń.

Liczę na liczne głosy Koleżanek i Kolegów i ich upowszechnianie na łamach naszego izbowego pisma.

prof. Dariusz Patrzałek

Każda publiczna dyskusja o transplantologii obarczona jest obawą o społeczny odbiór tej niezwykle istotnej, a zarazem budzącej wiele emocji i obaw gałęzi medycyny. Wypowiadając się na tematy związane z przeszczepianiem, chirurg transplantolog musi sobie zdawać sprawę ze skutków, jakie mogą przynieść jego słowa oraz z nieporozumień i kontrowersji, jakie otaczają kwestię przeszczepiania narządów w dyskusji publicznej. Duża część wątpliwości dotyczących etycznej strony przeszczepiania wynika z faktu, że jest to dziedzina medycyny fundamentalnie związana z kwestiami śmierci i życia oraz z niełatwym zadaniem wytyczenia granicy pomiędzy nimi.

Przez setki lat medycyna posługiwała się klasycznym kryterium śmierci. Śmierć oznaczała, że doszło do nieodwracalnego ustania krążenia krwi i czynności oddechowej. Rozpoznanie zgonu opierało się o stwierdzenie trwałej utraty przytomności, braku akcji oddechowej, ustania krążenia, braku odruchów, ochłodzenia i zblednięcia powłok oraz rozszerzenia źrenic.

 
Wokół etyki lekarskiej: Z pamiętnika etyka Drukuj

Z pamiętnika etyka

O równości w małości

Istnieją bohaterowie mediów, którzy wietrzą spiski i je wyszydzają, choć sami mogą uczestniczyć w spisku przeciwko tym, którzy twierdzą, że prawda nie jest spiskiem. To jednak stary chwyt retoryczny, o którym wspomina A. Schopenhauer w swojej „Erystyce” – odwrócenie kierunku argumentu, retorsio argumenti: jeżeli więc stawia mi się zarzut fałszu (a nawet spiskowania w fałszu), sam, zamiast szukać prawdy, oskarżam przeciwnika o fałsz (a nawet spiskowanie w fałszu). A że będę ładniejszy od przeciwnika, a nadto odwołam się do szczytnych celów – moja wygrana. Schopenhauer obnaża z pewną dozą delikatności tę człowieczą wadę: „wrodzona próżność, osobliwie czuła względem własnej umysłowej sposobności nie pozwala, by nasze wyjściowe twierdzenie miało być fałszywe, zaś przeciwnika – słuszne”.

 
XXXII ZJAZD DELEGATÓW DIL 23.11.2013 r. Drukuj

XXXII ZJAZD DELEGATÓW DIL
23.11.2013 r.

Delegaci obradowali w sali konferencyjnej DIL ok. 11 godzin. (Fot. Marek Grotowski)

 
Wydarzyło się - Know Health po raz trzeci Drukuj

Laureaci Plebiscytu Know Health i zaproszeni gości. Wśród nich (II i III od lewej): prof. Marek Ziętek – rektor UM we Wrocławiu i Aleksander Marek Skorupa – wojewoda dolnośląski.

Know Health po raz trzeci

III edycja Plebiscytu KNOW HEALTH 2013 już za nami. Konkurs ten jest nieodłącznym elementem Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej, które w tym roku odbyło się w dniach 12-14 listopada 2013 r. w hotelu „Haston” we Wrocławiu.

 
Wydarzyło się - USK z akredytacją międzynarodową Drukuj

USK z akredytacją międzynarodową

W listopadzie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym odbyła się konferencja prasowa na temat przyznania akredytacji USK.

 
Wydarzyło się - Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego UM we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Nowe pokolenie lekarzy

Fot. Adam Zadrzywilski

Uroczystość wręczenia dyplomów
absolwentom Wydziału Lekarskiego UM we Wrocławiu

8 listopada absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu złożyli „Przyrzeczenie lekarskie” i odebrali dyplom ukończenia studiów. Tegoroczna „absolwentówka” odbyła się w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej, w kompleksie Hali Stulecia.

 
Wydarzyło się - II Wrocławskie Spotkania z Dermatologią i sympozjum z okazji150-lecia urodzin prof. Jadassohna Drukuj

Przemawia prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski. (Fot. Adam Zadrzywilski)

II Wrocławskie Spotkania z Dermatologią
i sympozjum z okazji150-lecia urodzin prof. Jadassohna

W dniach 25-26 października 2013 r. odbyła się druga konferencja z cyklu „Wrocławskie Spotkania z Dermatologią”. Była ona połączona z międzynarodowym sympozjum, podczas którego uczczono 150. rocznicę urodzin znakomitego wrocławskiego dermatologa – profesora Josefa Jadassohna (1863-1936), w latach 1917-1931 kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii we Wrocławiu. Oba wydarzenia objął patronatem JM rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Sympozjum poświęcone prof. Josefowi Jadassohnowi znajdowało się dodatkowo pod patronatem „European Society for History of Dermatology and Venereology”. W skład komitetu naukowego, poza przewodniczącym prof. dr. hab. Jackiem Szepietowskim, weszli profesorowie i doktorzy nauk medycznych z Polski, Belgii, Niemiec, Szwajcarii i USA.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2