logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
W nowym roku - Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od stycznia 2016 r. Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od stycznia 2016 r.

www.zus.pl
Zwolnienia papierowe znikną 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Będą one automatycznie przekazywane do ZUS. Natomiast do pracodawcy pacjenta trafią także elektronicznie, jeśli ten będzie miał założony swój profil na PUE (Platforma Usług Elektronicznych). Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku. Czyli od stycznia pacjent będzie mógł otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Zwolnienia papierowe znikną 1 stycznia 2018 r. – od tego momentu będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne. W związku z e-zwolnieniami do wrocławskiego oddziału ZUS napływa wiele pytań. Na te najczęściej zadawane przez lekarzy odpowiada na łamach „Medium” Janusz Lipka, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Oddziału ZUS we Wrocławiu.

W nowym roku

Czy z wystawieniem przez lekarza elektronicznego a nie papierowego zwolnienia wiążą się jakieś ułatwienia dla ubezpieczonego – np. chorującego pracownika czy przedsiębiorcy, a także dla samego lekarza?

Tak, takie zwolnienie trafi natychmiast do ZUS. Czyli jeśli lekarz wystawi e-ZLA, pacjent-pracownik będzie zwolniony z obowiązku dostarczania zwolnienia pracodawcy. Zostanie ono od ręki przesłane do niego (na PUE płatnika) i do systemu ZUS. Zatem pracownik nie będzie już musiał pilnować terminu siedmiu dni na dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

Jeśli pracodawca ma profil na PUE to pracownik po wystawieniu e-ZLA nie musi nic robić, aby otrzymać zasiłek?

Tak będzie, gdy pracodawca wypłaca zasiłki swoim zatrudnionym. Jeśli natomiast płatnikiem zasiłków jest ZUS (jest tak np. w przypadku gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób), to konieczne będzie złożenie wniosku o zasiłek. Jednak, co bardzo istotne, jako wniosek o zasiłek będzie także traktowane zaświadczenie wystawione przez pracodawcę (na druku ZUS Z-3) i przekazane do ZUS, albo nawet sam wydruk e-ZLA. Do złożenia wniosku można wykorzystać swój profil na PUE ZUS, gdzie zostanie zamieszczony druk takiego wniosku. Wypełniony wniosek można też zanieść albo wysłać do ZUS.

Jakie są korzyści dla lekarzy?

Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli e-ZLA będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy pacjenta. System będzie też weryfikował daty okresu niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpowie kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy będzie także podgląd przez lekarza zaświadczeń lekarskich wystawionych pacjentowi wcześniej, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. System przypomni również lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza o skierowaniu na rehabilitację, system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi automatycznie dane pacjenta. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do Zakładu w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarze wystawiający zwolnienia elektroniczne nie będą już musieli pobierać w jednostkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA. Będą też zwolnieni z obowiązku przesyłania do ZUS papierowych oryginałów zwolnień oraz przechowywania ich drugiej kopii.

Czy będzie łatwiej pracodawcom?

To będzie zależało od tego, czy pracodawca założy profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Taki profil do końca 2015 roku muszą założyć pracodawcy – płatnicy zobowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Na pozostałych płatników przepisy nie nakładają takiego obowiązku, ale mogą to zrobić dobrowolnie. Na PUE znajdzie się specjalne miejsce, w którym będą widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Pracodawca będzie też mógł drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnień. Korzystając z PUE pracodawca (którego pracownikom zasiłki wypłaca ZUS) będzie mógł przesłać do Zakładu zaświadczenie na druku ZUS Z-3. Będzie ono traktowane, jak już wspomniałem, także jako wniosek o zasiłek.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie posiada profilu na PUE?

W takim przypadku pracownik, któremu lekarz wystawił e-ZLA od 1 stycznia 2016 r., powinien dostarczyć pracodawcy wydruk e-ZLA. Będzie to jedyna podstawa do ustalania prawa do świadczeń z tytułu choroby, gdyż pracodawca nie mając profilu, nie otrzyma tego zaświadczenia systemowo.

Kiedy będą wydawane wydruki e-ZLA?

Jeśli lekarz wystawi e-ZLA, a pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE, to lekarz będzie musiał wydrukować takie zwolnienie dla ubezpieczonego. Wydruki e-ZLA będą również wydawane przez lekarzy zawsze wtedy, gdy pacjent o nie poprosi, czyli nawet gdy pracodawca będzie miał profil na PUE. Warto wiedzieć, że zamiast żądania wydruku e-ZLA można założyć profil na PUE. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu. Wystarczy wejść na stronę: www.zus.pl – tam otrzymuje się login i ustala hasło. Należy również zaufać profil w ZUS. W ten sposób każdy ubezpieczony uzyskuje m.in. dostęp do wszystkich swoich zwolnień, a także do innych danych o swoim ubezpieczeniu.

Co trzeba zrobić z tymi wydrukami?

W pierwszej z wymienionych sytuacji pracownik powinien dostarczyć wydruk e-ZLA pracodawcy. Z uwagi na to, że pracodawca nie będzie miał profilu na PUE, nie otrzyma informacji o wystawieniu pracownikowi zwolnienia i samego zwolnienia. Natomiast w przypadku wydania wydruku na żądanie pacjenta stanowi on tylko dla niego potwierdzenie, że e-ZLA zostało wystawione. Nie należy go zatem nikomu doręczać.

Jakie korzyści będzie miał przedsiębiorca, któremu lekarz wystawi e-ZLA?

Jeśli pacjentem będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą, to przyznanie jej zasiłku chorobowego czy opiekuńczego nie będzie zależało od dostarczenia przez tę osobę zwolnienia do ZUS. E-ZLA zostanie przesłane do systemu ZUS automatycznie. Będzie tak również w przypadku osób występujących o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.

Czy takie osoby będą musiały składać wniosek o zasiłek?

Tak, ale mogą wybrać dogodną dla siebie formę tego wniosku. Jako wniosek traktowane będzie przekazanie do ZUS zaświadczenia wystawionego na druku ZUS Z-3b czy wydruku e-ZLA. Mogą też wypełnić formularz wniosku i złożyć go bez wychodzenia z domu przez swój profil na PUE ZUS albo zanieść czy przesłać do oddziału ZUS.

Zwolnienia elektroniczne zastąpią papierowe?

Do końca 2017 roku będą funkcjonowały obok siebie dwie formy zwolnień – papierowe (na druku ZUS ZLA) i elektroniczne. Dopiero od 2018 roku będą wystawiane tylko e-ZLA.

A jeśli w trakcie wizyty lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu?

Gdy wystawienie e-ZLA nie będzie możliwe, lekarz wystawi i przekaże pacjentowi zwolnienie na formularzu wydrukowanym z systemu, opatrzonym podpisem i pieczątką lekarza. Takie papierowe zwolnienie ubezpieczony będzie musiał dostarczyć pracodawcy albo ZUS. Natomiast lekarz ma obowiązek wprowadzenia tego zwolnienia do systemu w ciągu 3 dni.

Czy zmienią się obowiązki ubezpieczonego, np. chorego pracownika czy przedsiębiorcy, który otrzyma w 2016 roku takie jak obecnie wystawiane papierowe zwolnienie?

Nie. Jeśli lekarz wystawi zwolnienie w dotychczasowej formie (na druku ZUS ZLA), to będzie musiał poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia (np. w przypadku pracowników – do pracodawcy, a osób prowadzących działalność gospodarczą – do ZUS) w terminie 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, to tak jak dotychczas, zasiłek chorobowy albo opiekuńczy zostanie obniżony o 25 proc. (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia). Co ważne, przepis o obniżeniu zasiłku o 25 proc. dotyczy tylko zwolnień lekarskich wystawianych w dotychczasowym trybie. Nie dotyczy elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA).

Co powinien zrobić lekarz, aby móc wystawiać e-ZLA?

Może samodzielnie na stronie: www.zus.pl założyć sobie profil na PUE ZUS. Platforma Usług Elektronicznych ZUS to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS, w tym również dla lekarzy. Umożliwia m.in. wystawianie e-ZLA oraz przeglądanie wcześniejszych zwolnień lekarskich pacjentów. Aby założyć profil na PUE, trzeba się zarejestrować, czyli wejść na stronę: www.zus.pl – wypełnić elektroniczny formularz, ustalić hasło i wtedy otrzyma się login. Gdy lekarz robi to samodzielnie, musi koniecznie potwierdzić swoją tożsamość, a to wymaga np. wizyty w ZUS. Proszę się tego nie bać, bo wystarczy jedna krótka wizyta z dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. dowodem osobistym. Można też zrobić to elektronicznie – jeśli lekarz ma podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) – podczas rejestracji na www.zus.pl.

A jeżeli lekarz nie ma podpisu elektronicznego, to jak może go uzyskać?

E-ZLA należy podpisać profilem zaufanym ePUAP albo podpisem kwalifikowanym. Profil zaufany ePUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać, wystarczy założyć konto na stronie: epuap.gov.pl, złożyć wniosek o profil zaufany i potwierdzić tożsamość, np. w jednostce ZUS. Inaczej jest w przypadku podpisu kwalifikowanego, który wydają uprawnione centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki certyfikat zostaje wydany. Można także poprosić nas o wizytę w szpitalu lub przychodni. W jej trakcie pracownicy ZUS na miejscu, od ręki i bez konieczności potwierdzania w ZUS założą i aktywują lekarzom profil. Zachęcam do korzystania z tej właśnie formy, gdyż jest szybka, niekłopotliwa i daje możliwość uzyskania instrukcji od pracownika ZUS, jak korzystać z PUE.

Janusz Lipka,
naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Oddziału ZUS we Wrocławiu

 

Zaloguj się aby komentować.