logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Nasi stomatolodzy - „NOWE WYZWANIA W OPIECE NAD KOBIETĄ, MATKĄ I DZIECKIEM” Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W konferencji „Nowe wyzwania w opiece nad kobietą, matką i dzieckiem” wzięło udział ok. 100 lekarzy, pielęgniarek i położnych. (Fot. M.J.)

„NOWE WYZWANIA W OPIECE NAD KOBIETĄ, MATKĄ I DZIECKIEM”

Pod takim tytułem 4 listopada 2015 roku została zorganizowana konferencja dla położnych, lekarzy i pielęgniarek. Odbyła się ona w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45.

Organizatorem konferencji był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ, Komisją Stomatologiczną DRL, Komisją Kształcenia DRL oraz Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych. Konferencję zorganizowano w ramach programu pn. „Poprawa jakości opieki nad kobietą, matką i dzieckiem”, finansowanego przez miasto Wrocław od 2008 roku.

W trosce o zdrowie kobiet i dzieci podczas konferencji specjaliści z wielu dziedzin medycyny i nauk pokrewnych prezentowali zagadnienia, które w istotny sposób wpływają na zdrowie i jakość opieki nad kobietą, matką i dzieckiem.

Prowadząca konferencję Leokadia Jędrzejewska – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, i jednocześnie koordynator ww. programu miejskiego, przedstawiła uczestnikom konferencji „Nowe wyzwania w opiece nad kobietą, matką i dzieckiem” z uwzględnieniem obowiązującego prawa i potrzeb konsumentów.

Wiceprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej lek. dent. Alicja Marczyk-Felba, moderator konferencji, podkreśliła w swoim wystąpieniu znaczenie zdrowia jamy ustnej matki, szczególnie w aspekcie profilaktyki próchnicy zębów wczesnego dzieciństwa.

Wykłady o cukrzycy w ciąży, zagrożeniu kobiet w okresie prokreacji HIV, znaczeniu opieki psychologicznej czy efektywnego komunikowania się w edukacji zdrowotnej przyczyniły się do pogłębienia i uaktualnienia merytorycznej wiedzy uczestników konferencji.

Poruszono również wiele problemów dotyczących opieki nad noworodkiem, promocji naturalnego karmienia piersią oraz roli położnej i pielęgniarki w propagowaniu i wykonywaniu szczepień ochronnych u dzieci. W swoich wystąpieniach specjaliści wielokrotnie zwracali uwagę na znaczenie stosowania w praktyce trójstopniowej opieki perinatalnej oraz standardów opieki okołoporodowej.

Standardy opieki okołoporodowej, określone przez ministra zdrowia w formie rozporządzenia, określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

Poprawę jakości opieki osiąga się poprzez przestrzeganie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia

Od lewej: mgr Leokadia Jędrzejewska – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, wiceprzewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, lek. dent. Alicja Marczyk-Felba – wiceprezes DRL ds. stomatologii oraz dr n. med. Paweł Wróblewski – p.o. prezes DRL

W konferencji „Nowe wyzwania w opiece nad kobietą, matką i dzieckiem” wzięło udział ok. 100 lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie lek. dent. Alicji Marczyk-Felby

 

Zaloguj się aby komentować.