logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Obchody 25-lecia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej - UROCZYŚCIE, JUBILEUSZOWO I NA WESOŁO Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Inauguracja uroczystości. Występ chóru „Basilica Cantans”. Fot. Mirosław Łanowiecki

UROCZYŚCIE, JUBILEUSZOWO I NA WESOŁO

Ćwierć wieku temu, na fali przemian ustrojowych, Dolnośląska Izba Lekarska wznowiła swoją działalność. 10 listopada
i 6 grudnia 1989 r. to daty, które otworzyły nowy rozdział w historii dolnośląskiego samorządu. Podzielony na dwie części Zjazd założycielski wybrał w roku przełomu swych przedstawicieli. Ci zaś z entuzjazmem budowali od podstaw zręby Izby. To pamiętne wydarzenie działacze DIL i ich przyjaciele uczcili 15 listopada 2014 r. w Domu Lekarza we Wrocławiu. 25-lecie dolnośląskiej korporacji lekarskiej świętowało wspólnie ok. 200 osób. Oficjalne uroczystości poprzedziło V Posiedzenie Prezydiów Dolnośląskiej i Saksońskiej Izby Lekarskiej.

Wielu spośród współorganizatorów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – krzewicieli idei samorządności – nie doczekało srebrnego jubileuszu, dlatego obchody rozpoczęto od uczczenia Ich pamięci minutą ciszy. Pełne refleksji było też wystąpienie prezesa DRL lek. Jacka Chodorskiego. – 25 lat w życiu instytucji samorządowej to dużo i mało. Na pewno dużo, bo wyrośliśmy już z wieku niemowlęcego, dziecięcego i młodzieńczego i staliśmy się dojrzali. Za nami entuzjazm pierwszych lat tworzenia samorządu i poczucia, że teraz to już możemy wszystko. Po latach samorząd okrzepł, wzmocnił się, a jednocześnie obrósł bardzo licznymi zależnościami. Zapewne kryzys wieku średniego dopiero przed nami. Ale każdy jubileusz to dobra okazja do rozważań nad własną tożsamością – mówił. Szef DRL przybliżył zebranym historię dolnośląskiego samorządu lekarskiego, który liczy obecnie 15 tys. członków. Przypomniał też, że głównym zadaniem Izby jest stanie na straży godnego wykonywania zawodu lekarza. W ramach podsumowania podziękował wszystkim za lata oddanej i wytężonej pracy na rzecz DIL, a zaprzyjaźnionym instytucjom za owocną współpracę.

O tym, jak wielu Izba ma przyjaciół, świadczyła choćby wypełniona po brzegi sala konferencyjna. Zasiadło w niej wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in.: Ewa Mańkowska – wicewojewoda dolnośląski, Anna Krzesińska-Nowacka – kierownik Oddziału Wyższych Kadr Medycznych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, wicemarszałek Jerzy Michalak, Jarosław Maroszek – dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Jacek Ossowski – przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Barbara Zdrojewska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dr Jacek Tętnowski – członek Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, dr n. med. Jacek Kozakiewicz – prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, dr n. med. Krzysztof Kordel – prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr Jerzy Lach – sekretarz Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu, ks. Kazimierz Sroka – diecezjalny kapelan służby zdrowia w Archidiecezji Wrocławskiej, rad. praw. Mirosław Sadowski – wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, mec. Andrzej Grabiński – dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej, lek. wet. Jan Dorobek – wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Jerzy Chmielarski – przewodniczący Rady DOW NFZ, doradca wojewody, Anna Knotz – dyrektor Oddziału Wrocławskiego TU Inter Polska S.A.

Ciepłe, życzliwe, czasem bardzo osobiste i żartobliwe były wystąpienia zaproszonych gości. – Jeden doświadczony lekarz jest wart tysiąca wojowników – cytowała za Homerem Ewa Mańkowska. Oznajmiła przy tym, że sentencja ta nie stanowi pieśni przeszłości, a sam jubileusz wpisuje się w ciąg wydarzeń świętowania rocznicy transformacji ustrojowej.

O latach przełomu, trudnej historii polsko-niemieckich stosunków i 25-leciu upadku muru berlińskiego mówił też – nie tylko w ojczystym języku – dr Erik Bodendieck. Wiceprezes Saksońskiej Izby Lekarskiej podkreślił, że zryw wolnościowy w Polsce miał wpływ na przemiany demokratyczne w Niemczech. W imieniu prof. Jana Schulzego, nieobecnego na uroczystości z powodów zdrowotnych, zaprosił zebranych na obchody jubileuszu saksońskiego samorządu (11 września 2015 r.) i w dowód przyjaźni podarował Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej obraz pt. „Dialog w ogrodzie pałacowym”. 15 listopada DIL otrzymał znacznie więcej prezentów, m.in.: grafikę katowickiego artysty Tadeusza Siary, obraz przedstawiający Dworzec Główny Wrocławia, pejzaż Bordeaux, obraz przedstawiający górę Śnieżnik, książki autorstwa Jana Pawła II i ks. Stanisława Warzeszaka, grafikę upamiętniającą srebrny jubileusz. Prezesowi DRL wręczali je kolejno: dr Jacek Kozakiewicz, dr Jacek Tętnowski, mec. Andrzej Grabiński, rad. praw. Mirosław Sadowski, ks. Sroka i dr Wiktor Wolfson – szef Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska. Dr Jacek Chodorski żartował przy tej okazji, że to jeden z milszych aspektów bycia prezesem.

– Jubileusz to taka szczególna okazja, kiedy z sentymentem wspominamy nasze sukcesy, a niepowodzenia widzimy za niewielką mgiełką zapomnienia – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie dr Jacek Kozakiewicz. Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej podkreślił, że współpracownicy liderów, a w tym pracownicy biura, są równie ważni, jak sami liderzy.

W rozbawienie wprawił zebranych dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej mec. Andrzej Grabiński, który apelował do medyków: – Kochajcie nas, ale niekoniecznie korzystajcie z naszej pomocy. Za poparcie dążeń opolskich lekarzy dziękował działaczom DIL dr Jerzy Lach. – Swój byt zawdzięczamy delegatom I Okręgowego Zjazdu Lekarzy” – zaznaczył. O sile wspólnoty traktował adres odczytany przez dr. Jacka Tętnowskiego. – Obchodzimy jubileusz ze szczyptą goryczy, świadomi zapaści systemu, chorego finansowania, limitów. Uroczystości jubileuszowe są dobrą okazją, byśmy upomnieli się o rangę naszego zawodu. Śląska, Łódzka, Dolnośląska i Krakowska Izba Lekarska to kwartet trudny do zlekceważenia – mam nadzieję, że pokonamy przeszkody, mimo kłód rzucanych nam pod nogi – usłyszeli m.in. zaproszeni goście. 15 listopada głos zabrali również: Jarosław Maroszek, Jacek Ossowski, Joanna Nyczak – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, dr Krzysztof Kordel, Barbara Zdrojewska, rad. praw. Mirosław Sadowski i ks. Kazimierz Sroka.

W trakcie uroczystości wojewoda Ewa Mańkowska wręczyła przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczenia państwowe i resortowe, a Barbara Zdrojewska i dr Paweł Wróblewski odznaczenia samorządowe. Prezes DRL uhonorował 4 osoby Medalem im. Jana Mikulicza-Radeckiego (wykaz osób odznaczonych znajduje się na s. 22-23).

O trudach związanych z organizacją biura Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, jej pierwszych działaczach, w tym o dr. Władysławie Sidorowiczu, opowiadał ze swadą dr Włodzimierz Bednorz. Były prezes dolnośląskiej korporacji lekarskiej zachęcał zgromadzonych do przeczytania wydawnictwa, które ukazało się z okazji srebrnego jubileuszu – „Dolnośląska Izba Lekarska w latach 1989-2014. Tradycja – Współczesność – Zamierzenia”. Opisano w niej działania i te wielkie, i te małe. Małe, ale niekiedy istotne.

Podczas obchodów 25-lecia DIL nie zabrakło akcentu stricte stomatologicznego. Osłonięto bowiem pamiątkową tablicę ku czci prof. Antoniego Cieszyńskiego – twórcy polskiej stomatologii, rozstrzelanego wraz z grupą profesorów wyższych uczelni po wkroczeniu Niemców do Lwowa. O utrwalenie pamięci o tym wybitnym uczonym zabiegała Komisja Stomatologiczna DRL, w szczególności zaś lek. dent. Alicja Marczyk-Felba i lek. dent. Marek Stehlik. Tablicę, ufundowaną ze środków KS DRL, odsłonił wnuk profesora Jakub Cieszyński. Znajduje się ona na I piętrze, tuż obok sali szkoleniowej Komisji Stomatologicznej.

Zwieńczeniem jubileuszowego spotkania był występ chóru „Basilica Cantans” działającego przy kościele pw. św. Marcina we Wrocławiu.

Oficjalne uroczystości poprzedziło V Wspólne Posiedzenie Prezydiów Dolnośląskiej i Saksońskiej Izby Lekarskiej. Działacze zaprzyjaźnionych samorządów dyskutowali m.in. na temat: kształcenia medycznego w Polsce i w Niemczech, odpowiedzialności cywilnej lekarzy wobec pacjentów leczonych w ramach nowej dyrektywy unijnej, zakresu i zasad udzielania pomocy prawnej. Ze zmianami w polskich programach specjalizacji zapoznała uczestników spotkania Anna Krzesińska-Nowacka, a o swoich doświadczeniach zawodowych w Niemczech mówili lek. Jarosław Zalewski i lek. Sławomir Salwa. Dr Erik Bodendieck przedstawił ponadto program przyszłorocznego VI Polsko-Niemieckiego Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”, które tym razem organizuje Saksońska Izba Lekarska.

Magdalena Janiszewska

Wystąpienie dr. Jacka Chodorskiego – prezesa DRL. Fot. Mirosław Łanowiecki

Wśród odznaczonych Medalem Złotym Za długoletnią służbę znalazły się m.in. dr Anna Orońska (I od lewej) i dr Alicja Marczyk-Felba. Fot. Mirosław Łanowiecki

O historii Izby i jej trudnych początkach opowiadał dr Włodzimierz Bednorz. Fot. MJ

Pamiątkowe zdjęcie z jubileuszowym tortem. Od lewej lek. dent. Barbara Polek i lek. dent. Elżbieta Krysińska. Fot. Mirosław Łanowiecki

 

Zaloguj się aby komentować.