logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Nasi stomatolodzy - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PRZYPOMNIENIE Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PRZYPOMNIENIE

21 listopada 2104 r. w dawnej siedzibie DIL przy al. Matejki 6 odbyło się szkolenie zorganizowane przez Komisję Stomatologiczną Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu. Dotyczyło ono ochrony danych osobowych, a wykładowcą był mgr Wojciech Krówczyński.

Podczas spotkania omówione zostały obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) oraz sposób dopełnienia tych obowiązków.

Od 1 maja 2004 r., tj. od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W  oparciu o ww. rozporządzenie winniśmy wdrożyć, w prowadzonej działalności medycznej, politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Co istotne, w tym zakresie możemy spodziewać się kontroli zarówno ze strony głównego inspektora ochrony danych osobowych, jak i Państwowej Inspekcji Pracy, są to bowiem instytucje, które mają uprawnienia kontrolne w przedmiotowym zakresie.

Ważnym jest, że niezależnie od tego, czy prowadzimy dokumentację w wersji papierowej, mieszanej czy elektronicznej, oraz czy prowadzimy działalność tylko prywatną czy w ramach kontraktu z NFZ i czy jesteśmy praktyką lekarską czy podmiotem leczniczym, to w jednakowym stopniu ciążą na nas obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Różny jest jednak zakres koniecznych dokumentów.

W trakcie szkolenia omówiliśmy poszczególne formy i rodzaje działalności medycznej oraz wynikające z nich różnice na gruncie ochrony danych osobowych, a wykładowca przygotował szablony dokumentów, które jednak należy dostosować do swojej indywidualnej sytuacji.

Jednocześnie przypominamy, że podstawowe informacje i niezbędne wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej DIL w zakładce Prawo LEX (pomoc prawna) – MUSISZ WIEDZIEĆ.

Małgorzata Nakraszewicz

 

Zaloguj się aby komentować.