logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości 
Wydarzyło się - OKULISTYKA-KONTROWERSJE 2014 Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

OKULISTYKA-KONTROWERSJE 2014

Atrakcyjna formuła i tematyka oraz magia gór, a może oba czynniki naraz, spowodowały, że na IV Międzynarodową Konferencję Okulistyka-Kontrowersje 2014 przyjechało do Karpacza ponad 1200 osób: okuliści, lekarze w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarki. Nie zabrakło także gości zagranicznych, m.in. z Kanady, Iranu, Egiptu i Niemiec. Konferencja odbyła się w dniach 16-18 października br.

Sympozjum rozpoczęło się już w czwartek następującymi po sobie kursami o różnorodnej tematyce, dotyczącymi metod diagnostycznych i chirurgicznych. Podczas pierwszego kursu, prowadzonego przez dr Małgorzatę Piróg-Mulak, omówione zostały metody obrazowe w jaskrze. W trakcie drugiego dr Iwona Helemejko przedstawiła opcje chirurgiczne w tym schorzeniu. Kolejne dwa kursy dotyczyły diagnostyki: możliwości OCT tylnego odcinka gałki ocznej zaprezentowała dr Joanna Adamiec, a podstawy USG objaśniał dr Mirosław Słowik. Podczas ostatniego kursu dr Magdalena Kubrak omówiła terapię cross-linking w stożku rogówki.

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych okuliści mieli możliwość uczestniczyć w ekskluzywnej sesji Amerykańskiej Akademii Okulistyki, której wykładowcami byli: prof. Mohamed Shafik , prof. George Beiko, dr Seyed Javad Hashemian oraz prof. Edward Wylęgała. Podzielili się oni swoją wiedzą na temat metod diagnostycznych i terapeutycznych w schorzeniach rogówki oraz możliwości korekcji wad wzroku.

Pierwszą sesję dnia następnego otworzyła polemika dotycząca chirurgii refrakcyjnej jako opcji u pacjentów po operacji zaćmy z resztkową wadą refrakcji. Argumenty na „tak” przedstawiał dr Jan Grzeszkowiak z Poznania, który w głosowaniu wstępnym zebrał 59,6 proc. głosów, natomiast przeciw była profesor Mrukwa-Kominek z Katowic. Pomimo przedstawienia rzeczowych argumentów nie udało się jej przekonać słuchaczy do swoich poglądów, w wyniku czego dr Grzeszkowiak utrzymał swoją przewagę, nieznacznie ją nawet zwiększając. W kolejnym wystąpieniu tej samej sesji naprzeciw siebie stanęli prof. George Beiko z Toronto oraz dr Aneta Hill-Bator z Kliniki Okulistycznej we Wrocławiu. Adwersarze przedstawiali dane na temat potencjalnego niekorzystnego działania soczewek z filtrem światła niebieskiego, przy czym prof. Beiko uważał, że jest to opcja niekorzystna dla pacjentów, a dr Hill-Bator była odmiennego zdania. Twierdziła, że działają one ochronnie. Zgromadzeni okuliśc, zarówno w pierwszym, jak i drugim głosowaniu opowiedzieli się za wersją dr Hill-Bator (70 proc. w pierwszym głosowaniu oraz 65,1 proc. w drugim).W ostatniej debacie tej sesji poruszany był problem – czy cefuroksym podany dokomorowo istotnie zmniejsza ryzyko zapalenia gałki ocznej? Swoje argumenty przedstawili prof. Wojciech Omulecki z Łodzi oraz dr Patrycja Krzyżanowska z Kliniki Okulistycznej z Wrocławia. Słuchacze w pierwszym głosowaniu opowiedzieli się za celowością podawania tego preparatu (59,4 proc.), a po zakończeniu wynik był prawie taki sam, tak więc słuchacze nie zmienili swojego zdania i prof. Omulecki okazał się niekwestionowanym zwycięzcą.

Druga sesja konferencji rozpoczęła się bardzo istotnym zagadnieniem, dotyczącym celowości wykonywania zabiegów refrakcyjnych u dzieci. Za przeprowadzaniem tych zabiegów opowiedział się prof. Marek Prost, a racje na „nie” przedstawiła dr hab. Erita Filipek. W głosowaniu zdecydowanie zwyciężył prof. Prost, aczkolwiek jego przewaga w drugim głosowaniu zmalała z 82 proc. do 60 proc. Do kolejnej polemiki przystąpili dr Ewa Lange z Krakowa oraz dr hab. Bartłomiej Kałużny z Bydgoszczy. Dr Ewa Lange dowodziła, że najlepszą opcją w leczeniu stożka rogówki II lub III stopnia jest zastosowanie pierścieni śródrogówkowych i chociaż w początkowym głosowaniu dostała tylko 39 proc. głosów, to po obydwu prezentacjach głosy „za” i „przeciw” rozłożyły się równomiernie na obu wykładowców: 50 proc. na 50 proc. To chyba pierwszy taki rezultat w historii Kontrowersji. W ostatniej debacie tej sesji zmierzyli się dwaj specjaliści od przedniego odcinka gałki ocznej: dr Dariusz Dobrowolski z Sosnowca oraz dr Jarosław Marek z Wrocławia. Tematem wystąpienia obu adwersarzy była kwestia, czy wkrótce technika laserowa zastąpi chirurga w przeszczepie rogówki? Tak twierdził dr Dariusz Dobrowolski, zdanie przeciwne miał dr Jarosław Marek. W tej dyskusji zwycięzcą okazał się dr Dobrowolski, który przekonał do swego zdania słuchaczy i zmienił wynik na swoją korzyść z początkowych 45 proc. do 53 proc.

Sesja trzecia rozpoczęła się prezentacjami na temat wykonywania biopsji w czerniaku błony naczyniowej (dr Iwona Rospond-Kubiak z Poznania versus dr Anna Bogdali z Krakowa). Przeważyło zdanie, że ta metoda nie jest uzasadniona i bezpieczna, chociaż przewaga dr Bogdali zmniejszyła się z początkowych 71 proc. do 59 proc. Tę cześć sympozjum zakończyła dyskusja pomiędzy dr hab. Katarzyną Michalską-Małecką z Katowic i dr Martyną Pieniążek z Wrocławia, która przedstawiła wykład prof. Jerzego Nowaka – nieobecnego na konferencji z powodów zdrowotnych. Czy przewlekła terapia kardioprotekcyjna aspiryną zwiększa ryzyko rozwoju wysiękowej postaci AMD? Panie doktor miały różne zdania na ten temat. Słuchacze zarówno w pierwszym, jak i drugim głosowaniu zdecydowali, że terapia aspiryną nie jest istotnym czynnikiem ryzyka neowaskularnego rodzaju AMD. Tym sposobem pojedynek zwyciężyła dr Martyna Pieniążek.

W sesji czwartej dr Dariusz Dobrowolski z Sosnowca oraz dr Marek Szaliński z Wrocławia przedstawili odmienne punkty widzenia na temat stosowania miejscowych niesterydowych leków przeciwzapalnych w celu profilaktyki obrzęku plamki po operacji zaćmy. Dr Dariusz Dobrowolski uważał, że jest to uzasadnione i takie samo zdanie podczas głosowania wstępnego miało 75 proc. okulistów. Po wysłuchaniu argumentów obu stron wynik nieco się zmienił, ale mimo to dr Dobrowolski zdołał utrzymać swoją przewagę (55 proc. poparcia). Niezwykle ciekawe było także „starcie” dr Hanny Zając-Pytrus oraz dr Marii Muzyki-Woźniak. Czy monowizja powinna być rozważana jako altermatywa dla nowoczesnych wszczepów multifokalnych przed operacją zaćmy? Argumenty na „tak” przedstawiła dr Zając-Pytrus, która już na wstępie dostała 70 proc. głosów i tyle samo uzyskała w głosowaniu końcowym.

W sobotę sesję otworzyła polemika pomiędzy dr Karoliną Czajor (Wrocław) a prof. Martą Misiuk-Hojło. Dotyczyła ona zagadnienia, czy aktualne możliwości leczenia zwyrodnienia barwnikowego są realne dla naszych pacjentów? W początkowym głosowaniu przeważała opinia, że nie (78,8 proc.). Dr Karolina Czajor, optująca za wersją na „tak”, miała przed sobą trudne zadanie, ale wywiązała się z niego znakomicie, uzyskując w głosowaniu końcowym przewagę (ponad 61 proc. głosów). W kolejnym temacie sesji dr Witold Korzekwa (Częstochowa) oraz dr Małgorzata Mulak (Wrocław) omawiali zalety i wady selektywnej trabekuloplastyki laserowej. SLT, zdaniem dr Korzekwy, powinno być leczeniem pierwszego rzutu w jaskrze pierwotnej otwartego kąta. Dr Małgorzata Mulak przytaczała argumenty przeciw tej tezie. W głosowaniu wstępnym głosy rozkładały się niemal równomiernie (45,2 proc. na nie, 54,8 proc. na tak), jednak po wysłuchaniu obu prezentacji szala zwycięstwa przechyliła się na stronę dr Korzekwy, który uzyskał ponad 62 proc. głosów. Sesję sobotnią zakończył pojedynek pomiędzy dwoma lekarzami z Polanicy-Zdroju: dr Aleksandrą Zarembą a dr Piotrem Marszalikiem. Tematem dysputy było zagadnienie, czy zastosowanie komórek macierzystych jest przyszłością terapii jaskry? W początkowym głosowaniu przeważała wersja na „tak” (68 proc.), którą prezentowała dr Aleksandra Zaręba, jednak pod koniec role się odwróciły i z tarczą z tej debaty wyszedł dr Piotr Marszalik, uzyskując 63 proc. poparcie.

Równolegle toczyły się sesje satelitarne oraz sesja pielęgniarska, gromadząc znaczną liczbę słuchaczy, pomimo że niektóre z nich trwały do późnych godzin popołudniowych. Trzeba też wspomnieć o cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatach chirurgicznych (wetlabach) prowadzonych z zaangażowaniem przez dr Patrycję Krzyżanowską-Berkowską, dr Annę Turno-Kręcicką, dr. Marka Szalińskiego, dr. Sławomira Cisieckiego, dr Hannę Zając-Pytrus oraz dr Iwonę Helemejko.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, ponownie uzmysłowiła nam, że metody diagnostyki i terapii nie są i nigdy nie będą jednoznaczne. W tak specyficznej dziedzinie jak medycyna znaczenie mają fakty naukowe, ale także doświadczenie oraz intuicja lekarza, kwalifikujące pacjenta do określonego sposobu postępowania. Dlatego też nie bez powodu uważa się, że medycyna jest sztuką i tylko nieliczni osiągają jej wyżyny.

Zapraszamy na kolejną konferencję, która tym razem odbędzie się we Wrocławiu, w nowym efektownym gmachu Narodowego Forum Muzyki. Do zobaczenia za rok, Wrocław – Miasto Spotkań – czeka na Państwa!

dr n. med. Małgorzata Piróg-Mulak

 

Zaloguj się aby komentować.