logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Wybory korespondencyjne 2013 Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

31 g rudnia to ostateczny termin pierwszych czynności wyborczych

Co jeszcze, oczywiście oprócz uaktualnienia naszych adresów do korespondencji, co już chyba w większości uczyniliśmy, musimy zrobić w tym roku? Każdy przewodniczący Koła otrzymał ode mnie wykaz swoich członków i ich adresy korespondencyjne z prośbą o aktualizację danych oraz sugestie dotyczące utworzenia rejonu (bądź rejonów wyborczych minimum 40-osobowych, a także wskazanie miejsca na lokal wyborczy).

Do 31 grudnia 2012 r. Rada DIL musi podjąć uchwałę o utworzeniu rejonów wyborczych, drugą uchwałę ustalającą liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata (po analizie będzie to liczba 40) oraz trzecią uchwałę określającą minimalną i maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego (po analizie będzie to liczba 40 – minimum i 400 – maksimum). Rejony tworzone „odgórnie” są oddzielne dla lekarzy i lekarzy dentystów. Rejon wyborczy może też powstać „oddolnie” na pisemny wniosek minimum 40 lekarzy i lekarzy dentystów łącznie. W tym przypadku rejon może być wspólny dla lekarzy i lekarzy dentystów. Następnie na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej nasza Rada, drogą uchwały, określi liczbę mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy, w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych (od 80 do 400).

Podczas wyborów 2013 r. można też zgłosić samemu własną kandydaturę w OKW na odpowiednim formularzu. Przypominam, że nie będzie zebrań wyborczych. Każdy odbierze kartę do głosowania we własnym domu. Głosowanie odbywać się będzie drogą korespondencyjną za pośrednictwem poczty lub ew. osobiście w lokalu wyborczym. Ten będzie otwarty od 1 do 12 godzin, w zależności od ustaleń poczynionych przez OKW. Quorum w przypadku rejonu wyborczego to co najmniej 20% ogólnej liczby jego członków. Natomiast warunkiem uzyskania mandatu delegata na OZL jest uzyskanie liczby głosów nie mniejszej niż 5% ogólnej liczby członków rejonu wyborczego, jednak nie mniej niż 3 głosy. W celu zapoznania się ze szczegółami odsyłam do Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich zamieszczonego na stronie: www.dilnet.wroc.pl

Andrzej Wojnar
przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej DIL

 

Zaloguj się aby komentować.