logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Wydarzyło się - Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz podsumował działalność NRL od czasu poprzedniego zjazdu. (Fot. Marta Jakubiak/NIL)

Dwa dni obrad, dwa nurty

problemowe: etyka i kształcenie


Interdyscyplinarny zespół ekspertów dokona całościowej oceny przepisów Kodeksu etyki lekarskiej pod kątem ich ewentualnej nowelizacji – tak zdecydował Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, który w dniach 13-14 maja obradował w Warszawie. Blisko 400 delegatów z całej Polski przyjęło uchwałę w tej sprawie. W kontekście etyki zawodowej, stanowiącej – obok zmian w obszarze kształcenia – oś dyskusji zjazdowej, równie ważne było przyjęcie apelu do rektorów uczelni medycznych ws. stosowania tekstu Przyrzeczenia lekarskiego tożsamego z zawartym w preambule KEL. Delegaci, reprezentujący ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, oczekują m.in.: zmiany zasad szkolenia specjalizacyjnego, przywrócenia jawności pytań i odpowiedzi z LEK/LDEK i PES, przekazania NIL zadań z zakresu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia medyków oraz radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień. Ich postulaty znalazły odzwierciedlenie w 2 podjętych stanowiskach i 19 apelach.

Czy środowisko lekarskie doczeka się postulowanych od lat zmian w systemie służby zdrowia? Delegaci mieli okazję skonfrontować swoje oczekiwania z założeniami polityki ministerialnej, bo w obradach wziął udział dr n. med. Konstanty Radziwiłł. Niedawny działacz NRL, a obecnie szef resortu zdrowia, mówił m.in. o powołanym zespole ds. zmian systemowych. – Chcemy stworzyć system obywatelski. Mamy 2,5 mln osób nieuprawnionych do świadczeń, z czego 500 tys. doświadczyło tego faktu w ubiegłym roku. Ta sytuacja jest niezgodna z Konstytucją, niesolidarna i nieopłacalna dla państwa – podkreślał minister. Zaznaczył też, że MZ i wojewodowie będą mieli kontrolę nadzorczą nad finansami przeznaczonymi na służbę zdrowia, że o 18 proc. wzrosła ilość miejsc na polskojęzyczne studia medyczne, a na rozwój centrów symulacji medycznej położony zostanie nacisk większy niż dotychczas. Minister Radziwiłł ma nadzieję, że do końca roku uda się zreformować system specjalizacyjny.
– Fenomenalne osiągnięcia medycyny, świetny personel, a z drugiej strony fatalna organizacja, niekończące się kolejki, brak poczucia bezpieczeństwa. To skutek uznania, że nie państwo, a rynek i pieniądz mają regulować system ochrony zdrowia. Zagubiliśmy się w takim myśleniu. Trzeba przejść z realizowania zysku na rzecz realizowania misji. Tu nie chodzi o wracanie do PRL-u, wzorujmy się na krajach Europy Zachodniej. Tam systemy służby zdrowia są chronione przed rynkiem, medycyna prywatna jest na marginesie i zwykle poza publicznym systemem – wyjaśniał. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że obowiązku komercjalizacji SPZOZ-ów nie będzie, a jednostki samorządowe będą mogły zakupić świadczenia zdrowotne dla obywateli. Odświeżeniu poddany zostanie koszyk świadczeń gwarantowanych, zmienią się również wyceny świadczeń stomatologicznych, powstaną – w kontekście map potrzeb zdrowotnych – Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ). – Środki finansowe, polskie i europejskie, trafią do tych, którzy pozytywnie przejdą tę ocenę – mówił Konstanty Radziwiłł. Potwierdził też informacje dotyczące bezpłatnego leczenia wszystkich pacjentów u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Prawdopodobnie w NIL zbierane będą uaktualnione standardy medyczne postępowania medycznego, bo tworzenie takowych – zdaniem szefa resortu zdrowia – to zadanie dla środowiska lekarskiego. Do słów ministra Radziwiłła odniósł się m.in. Zdzisław Szramik. – W Pana wystąpieniu zabrakło konkretów. Trzeba odkłamać system, będziemy Pana wspierać, ale proszę pamiętać, o co walczymy – stwierdził wiceprezes OZZL. Na zjawisko nadkonsumpcji świadczeń zwróciła z kolei uwagę prezes PPOZ Bożena Janicka.

Z uczestnictwem przedstawicieli władz państwowych w krajowych zjazdach lekarzy na przestrzeni lat bywało różnie. Tym bardziej cieszy fakt, że poza ministrem Radziwiłłem w zjeździe wzięli udział: prof. Marian Zembala, doradca marszałka sejmu Andrzej Klarkowski, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Waldemar Kraska oraz reprezentantka Rzecznika Praw Obywatelskich Katarzyna Łagoda. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Grażyna Sygitowicz, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych Mariusz Klencki, członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Zdzisław Szramik, prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. List do delegatów XIII NKZL wystosowali ponadto prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

Przyczynkiem do podjęcia dyskusji na temat ewentualnej nowelizacji Kodeksu etyki lekarskiej było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące klauzuli sumienia. Przypomnijmy, że 7 października ubiegłego roku NRL wygrała zainicjowaną przez siebie sprawę przed TK. Trybunał stwierdził, że lekarz ma prawo skorzystać z klauzuli sumienia i odmówić wykonania świadczenia. Nie ma przy tym obowiązku wskazywać innego lekarza, u którego dana procedura zostanie zrealizowana.
– Możemy być dumni z tego wyroku – konkludował prezes NRL dr n. med. Maciej Hamankiewicz. Przyjęta przez zjazd uchwała ws. powołania zespołu ekspertów, który zajmie się KEL, jest tożsama ze stanowiskiem Komisji Etyki NRL. Jej przewodniczący dr hab. n. med. Andrzej Wojnar podkreślał w trakcie obrad, że eksperci pochylą się nad trzema zasadniczymi kwestiami. Po pierwsze, czy i w jakim zakresie zmienić KEL, po drugie, czy ma on pozostać zbiorem 78 artykułów, czy może zminimalizować go do kilku, wzorem innych krajów, po trzecie, czy zastąpić tekst przysięgi lekarskiej tłumaczeniem Deklaracji Genewskiej.

Wprawdzie etyka lekarska i kształcenie stanowiły dwa główne nurty problemowe XIII NKZL, ale nie tylko tymi zagadnieniami zajęli się delegaci. Zjazd wystosował apel do prezydenta Andrzeja Dudy i posłów o niezwłoczne podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, likwidującej wykluczenie reprezentacji lekarzy i lekarzy dentystów z dialogu społecznego. „Przepisy tej ustawy powodują niedopuszczalne wykluczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – jedynego związku zawodowego reprezentatywnego w Polsce dla zawodu lekarza i lekarza dentysty – z prawa do reprezentowania lekarzy i dentystów w Radzie Dialogu Społecznego, w tym w szczególności z prawa do przedstawiania z głosem stanowiącym stanowiska w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy tych grup zawodowych” – oceniono. Zjazd zaapelował także do premier B. Szydło o „utrzymanie prawa podmiotów prywatnych do ubiegania się na równych prawach z podmiotami publicznymi o środki publiczne przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz o zachowanie konkurencyjności polegającej na możliwości wyboru podmiotu leczniczego przez pacjentów”. Do ministra zdrowia delegaci zwrócili się natomiast z apelem o ograniczenie reklamy leków i suplementów diety w środkach masowego przekazu oraz umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza na doskonalenie zawodowe.

Zmian parytetu w głosowaniach, autonomii wyborczej i organizacyjnej domagała się część środowiska stomatologicznego. Wniosek do NRL i zjazdu o podjęcie apelu w tej sprawie skierował Andrzej Cisło, przewodniczący Komisji Stomatologicznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Przedstawiciele izb lekarskich większością głosów odrzucili jednak propozycję zmian zwiększających wpływ lekarzy dentystów na to, kto będzie ich reprezentował w organach wybieranych przez delegatów podczas zjazdu lekarzy.

Oficjalną część zjazdu poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i „Meritus pro Medicis”. Wyróżnienie otrzymał m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W trakcie XIII NKZL wręczono nagrody także lekarzom sportowcom. Merytorycznie wzbogacił spotkanie lekarzy wykład prof. Agnieszki Nogal pt. „Bioetyka i biopolityka”.

Józef Lula, Magdalena Janiszewska

Przewodniczącym XIII NKZL został prof. Romuald Krajewski (z mikrofonem). Wśród jego zastępców znalazł się dr hab. n. med. Andrzej Wojnar, przewodniczący Komisji Etyki NRL i przewodniczący Komisji Kształcenia DRL (w środku).

36 osób reprezentowało Dolnośląską Izbę Lekarską na XIII NKZL. Słuchali i zabierali głos.

 

Zaloguj się aby komentować.