logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Wydarzyło się - Absolwenci Akademii Medycznej we Wrocławiu z roku 1959 Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

(Fot. Paweł Golusik)

Absolwenci Akademii Medycznej we Wrocławiu z roku 1959

23 maja 2014 r. – w 55 rocznicę uzyskania absolutorium w naszej Alma Mater (co miało miejsce 16 maja 1959 r.) – spotkaliśmy się na kolejnym Zjeździe Absolwentów AM we Wrocławiu. Część oficjalną tegorocznego zjazdu, który odbył się w Sali Papieskiej im. J. Pawła II na Ostrowie Tumskim, poprzedziła msza św. w Katedrze Wrocławskiej. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. Marek Ziętek – rektor UM we Wrocławiu.

 

Jego Magnificencję oraz uczestników zjazdu powitała kol. Irma Kacprzak-Bergman. O rozwoju uczelni i jej dokonaniach mówił rektor UM. Z kolei starosta roku kol. Jan Szymański pięknie zobrazował historię roku na przestrzeni 55 lat. Wykład pt. „Zagrożenia wieku podeszłego – możliwości zapobiegania” wygłosiła, w oparciu o najnowsze dane, kol. Irma Kacprzak-Bergman. Na zakończenie kol. Bożena Abramowska dokonała autorskiej prezentacji okolicznościowych wierszy. Wieczorem uczestnicy zjazdu udali się do Opery Wrocławskiej, gdzie obejrzeli najnowszą inscenizację „Strasznego dworu”.

 

W tegorocznym zjeździe wzięło udział 68 osób. Był on kolejną okazją do miłych wspomnień, wymiany poglądów, rozmów na temat perspektyw w jesieni życia, przede wszystkim jednak wypełnionym radością spotkaniem przywołującym studenckie lata.

Za Komitet Organizacyjny
prof. zw. dr hab. med. Janusz Patkowski


Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Marek Ziętek
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Szanowny Panie Rektorze, w imieniu absolwentów Akademii Medycznej we Wrocławiu – rocznik 1959, składamy serdeczne podziękowanie za zaszczycenie swoją obecnością naszego jubileuszowego zjazdu z okazji 55-lecia uzyskania absolutorium w naszej uczelni i wygłoszenia przemówienia, a także za pomoc w organizacji spotkania.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Akademii Medycznej we Wrocławiu – rocznik 1959: Irma Kacprzak-Bergman, Janusz Patkowski, Małgorzata Pawłowska-Stępniewska, Wanda Milczanowska, Lidia Hora, Kamila Barczyk-Łuczyk


ROCZNIK 59 – RYS HISTORYCZNY

Studia rozpoczynaliśmy 1 września 1954 r. za kadencji pierwszego rektora AM we Wrocławiu, prof. dr. Zygmunta Alberta i dziekana prof. dr. Tadeusza Marciniaka, w trudnych warunkach ekonomicznych i politycznych, w mocno zniszczonym mieście.

16 maja 1959 r., po zajęciach dydaktycznych, odbyła się uroczystość w Auli Leopoldina z udziałem grona profesorskiego i ówczesnego rektora prof. dr. Bogusława Bobrańskiego, związana z uzyskaniem absolutorium. Później świętowaliśmy to wyjątkowe w naszym życiu wydarzenie w „Monopolu”.

Okres studiów przypadał na czas rządów totalitarnych w naszym kraju, które nieco zelżały po pamiętnym październiku 1956. Na uczelni czuło się jednak stale dominującą rolę ZMP, partii, komisji dyscyplinarnych, które z upodobaniem niszczyły „elementy reakcyjne”, a często decydowały o wszystkim.

Zajęcia dydaktyczne i kliniczne prowadziło grono znakomitych profesorów, przeważnie ze szkoły lwowskiej: Marciniak, Klisiecki, Baranowski, Bross, Owiński, Mierzecki, Czeżowska, Falkiewicz i Jabłoński oraz ze szkoły krakowskiej: Szczeklik, Hano, Kowarzyk, Nowosad.

Absolutorium AM we Wrocławiu w 1959 r. (bez Wydziału Farmacji) uzyskało 285 osób, z tego na Wydziale Lekarskim 185 osób, na Oddziale Pediatrii – 50 osób i Oddziale Stomatologii – 50 osób. Po uzyskaniu dyplomu lekarza (1960-1961), należało jeszcze odbyć tzw. staż podyplomowy (pod kierunkiem Wydziału Zdrowia), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza. W ówczesnym więc systemie obowiązkowy okres studiów trwał 7 lat (1954-1961), a prawo wykonywania zawodu otrzymywało się po 8 latach.

Tytuł profesora medycyny uzyskało 9 osób: Irma Kacprzak-Bergman (AM Wrocław), Andrzej Paradowski (AM Wrocław), Janusz Patkowski (AM Wrocław), Tomasz Lenkiewicz (AM Warszawa), Maria Darasz-Cisło (AM Wrocław), Zbigniew Michalski (AR Wrocław + 2013), Krzysztof Gabryś (AM Wrocław + 2004). Doktorzy habilitowani: Maria Dec-Swardowa (AM Wrocław), Ludwik Noczyński (AM Wrocław + 1993). Ponadto wszyscy koledzy w codziennej pracy zawodowej, w trudach nocnych dyżurów, przy stole operacyjnym, w pogotowiu ratunkowym czy w przychodniach wykazywali się niezwykle ofiarną pracą, promując zdrowie, a często ratując życie pacjentów. W ciągu ponad 50-letniej pracy zawodowej nieśliśmy pomoc ludziom chorym. Ta zaszczytna praca lekarska, chociaż wyczerpująca, przynosiła niewątpliwą satysfakcję i przyczyniała się do podnoszenia rangi społecznej naszego zawodu.

Dzisiaj, w złotej jesieni życia jesteśmy w większości nieaktywni zawodowo, na emeryturze, korzystając z zasłużonego odpoczynku. Jednak sporo osób nadal w ograniczonej formie jest czynna zawodowo. Transformacja społeczno-ekonomiczna ostatniego 25-lecia była już dla naszego pokolenia nieco spóźniona i nie przyniosła spodziewanej poprawy sytuacji ekonomicznej.

Nasz rok był rokiem wyjątkowym pod względem liczby zjazdów i spotkań. Komitet organizacyjny, działający od 1979 r., zorganizował siedem zjazdów i dwa spotkania koleżeńskie we Wrocławiu oraz dwa zjazdy tzw. gnieźnieńskie i jeden zjazd lwowski zorganizowane przez kol. Józefa Czecha.

Upływający czas pozostawił widoczne ślady w naszej kondycji fizycznej. Nie można nie wspomnieć o 75 kolegach, którzy odeszli z naszego grona na zawsze. Byli to koledzy w różnym wieku, pracujący na poważnych stanowiskach – wszyscy nam bardzo bliscy.

prof. zw. dr hab. med.
Janusz Patkowski

 

Zaloguj się aby komentować.