logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
Wybory korespondencyjne 2013 - WYBORY ZAKOŃCZONE W PIERWSZEJ TURZE Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

WYBORY ZAKOŃCZONE W PIERWSZEJ TURZE

Pierwsze w historii Izby wybory korespondencyjne zakończyliśmy zgodnie z kalendarzem wyborczym 30 czerwca w pierwszej turze. Aby zwołać sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy na nową, czteroletnią kadencję potrzebowaliśmy wybrać minimum 176 delegatów, a więc połowę z ogólnej liczby mandatów (351). Według nieoficjalnych i niepełnych danych z godziny 16.00, 30 czerwca mieliśmy wybranych już 191 delegatów. Dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób nie ma potrzeby organizowania drugiej tury, nie musimy uruchamiać po raz drugi skomplikowanej i kosztownej machiny wyborczej. Uważam to za sukces nas wszystkich i wielki pozytywny sprawdzian formuły korespondencyjnej wyborów w samorządzie zawodowym. Chapeau bas przed delegatami Krajowego Zjazdu Lekarzy, którzy uchwalili taki sposób głosowania.

Zgodnie z regulaminem dokumenty z ostatnich rejonów wyborczych jeszcze spływają. Podam trochę cyfr wg stanu na 26 czerwca. Uprawnionych do głosowania było 14 244 wyborców – członków DIL. Według parytetu ustalonego przez Dolnośląską Radę Lekarską (1:40) do obsadzenia jest 351 mandatów ze 116 utworzonych rejonów wyborczych. Zgłoszono 240 kandydatów na delegatów na zjazd z 92 rejonów wyborczych. Do 26 czerwca (włącznie) wybrano 179 delegatów, a wybory odbyły się w 85 rejonach wyborczych. Nie wliczono tu rejonu, który nie zorganizował wyborów. Wybory nie odbyły się do 26 czerwca w 6 rejonach. Granicznego quorum 20% do stwierdzenia ważności wyborów nie uzyskano w 3 rejonach wyborczych. Tylko jeden rejon, pomimo wysiłków OKW, nie ustalił daty, godziny i miejsca wyborów przy urnie oraz nie uzgodnił z OKW przewodniczącego ani członków komisji skrutacyjnej. 51 rejonów już w głosowaniu korespondencyjnym osiągnęło quorum 20%. Do 26 czerwca (włącznie) głosowało 2 974 wyborców, co stanowi 21,9 % ogółu uprawnionych do głosowania, ale tu trzeba przypomnieć, że w 24 rejonach (na 116 utworzonych rejonów) wybory, wobec niezgłoszenia ani jednego kandydata na delegata, w ogóle się nie odbyły. Te 24 rejony to 3 213 lekarzy i lekarzy dentystów – członków DIL, którzy nie otrzymali do domu, kart do głosowania jak wszyscy inni.

Dlaczego w 1/5 rejonów wyborczych nie znalazł się nikt, kto chciałby raz w roku reprezentować swoje środowisko na Okręgowym Zjeździe Lekarzy? Będzie to główny temat analizy powyborczej. Dzięki formule korespondencyjnej zdecydowana większość rejonów uzyskała wysoki odsetek głosujących. Wyników takich nie uzyskano cztery lata temu podczas tradycyjnych zebrań wyborczych przy urnach. Okręgowa Komisja Wyborcza zgodnie z regulaminem przeprowadzi teraz kontrolę całokształtu dokumentacji wyborczej i sporządzi odpowiedni protokół. Na tej podstawie wyda uchwałę potwierdzającą wyniki głosowania i ogłosi listę wybranych delegatów na OZL. Uchwała ta oraz odpowiednie obwieszczenie przewodniczącego OKW o wynikach wyborów ukaże się do 15 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej DIL na stronie internetowej oraz w najbliższym numerze Medium. Do każdego wybranego delegata wyślę jako przewodniczący OKW specjalne pismo o charakterze informacyjnym, w którym poza gratulacjami znajdzie się zaproszenie na nasz Zjazd 23 listopada do nowej siedziby DIL przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w naszą akcję wyborczą. W szczególności zaś członkom Okręgowej Komisji Wyborczej, a także wiceprezes Bożenie Kaniak, wiceprezes Alicji Marczyk-Felbie i dr Małgorzacie Nakraszewicz, wiceprezes Dorocie Radziszewskiej, wiceprezes Barbarze Polek, wiceprezesowi Ryszardowi Kępie, wiceprezesowi Jakubowi Trnce i red. naczelnemu Józefowi Luli. Dziękuję wszystkim P.T. przewodniczącym i członkom komisji skrutacyjnych. Wiem, jakie jest to obciążenie, bo sam, oprócz pracy „na górze”, brałem udział w organizowaniu wyborów w 4 rejonach. Podziękowania należą się radczyniom prawnym DIL, pracownikom biura zaangażowanym w wybory i oczywiście Pani Dyrektor mgr Marii Danucie Jarosz, która czuwała nad całością. Przede wszystkim dziękuję jednak Wam Drodzy Czytelnicy za aktywność wyborczą, za to że oddając swój głos, zlegitymizowaliście działalność wybranych przez Was przedstawicieli i wierzycie, że może być lepiej, że trzeba coś robić, by coś ZROBIĆ.

Za kilka dni jadę do Warszawy na kolejne zebranie Krajowej Komisji Wyborczej połączone ze szkoleniem przewodniczących OKW z całego kraju. Opowiem tam o Was, o nas, powiem, że zrobiliśmy tutaj razem kawał dobrej roboty. Reszta należy do nowo wybranych delegatów.

Dr n. med. Andrzej Wojnar
przewodniczący Okręgowej
Komisji Wyborczej DIL

 

Zaloguj się aby komentować.