logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 
Z życia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - II Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Ponad 500 uczestników, ok. 200 lekarzy specjalistów, 300 studentów medycyny oraz gro osób śledzących przebieg konferencji przez Internet podczas całodniowej transmisji. W trakcie dyskusji (po każdym wykładzie) padło tak wiele pytań, że niekiedy odpowiedź na nie zajmowała tyle samo czasu co prezentacja przypadku.

II Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl

Druga edycja świetnie zorganizowanej i unikatowej konferencji „PrzypadkiMedyczne.pl” miała miejsce 23 marca we Wrocławiu. Konferencji przyświeca idea przedstawiania i omawiania ważnych dydaktycznie przypadków, z którymi w swojej pracy spotkali się prelegenci – w tym roku, zgodnie z zamiarem organizatorów, byli to przede wszystkim specjaliści dziedzin zabiegowych. Po każdym wykładzie przewodniczący Rady Naukowej prof. Adam Szeląg zapraszał do dyskusji.

OBRADY

Tematy tegorocznych wykładów i dobór prelegentów pozwoliły na wymianę doświadczeń lekarzy z różnych specjalności. Omawiane przypadki, w tym m.in. „Urodzenie 2 zdrowych dzieci przez pacjentkę z autoimmunizacyjnym zapaleniem i marskością wątroby” czy „Transplantacja wątroby z powodu nowotworu złośliwego. Hepatoblastoma? Rak wątrobowokomórkowy?” skłoniły do długich dyskusji – głos zabierali ginekolodzy, chirurdzy i specjaliści chorób wątroby. Jeszcze dłuższa wymiana poglądów nastąpiła po wykładach torakochirurgów z Wrocławia i Zabrza.

O ciąży powikłanej z nieprawidłowo zagnieżdżonym łożyskiem przodującym mówił m.in. prof. dr hab. Wiesław Markwitz z Kliniki Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu (II od lewej). Na zdjęciu z prof. dr. hab. Adamem Szelągiem – przewodniczącym Rady Naukowej oraz kierownikem Katedry i Zakładu Farmakologii UM we Wrocławiu. (Fot. PrzypadkiMedyczne.pl)

Konferencja i czasopismo mają charakter interdyscyplinarny. Tegoroczna edycja miała jednak przede wszystkim charakter zabiegowy – wśród wykładowców znaleźli się m.in.: specjaliści z chirurgii ogólnej, naczyniowej, torakochirurgii, ginekologii, urologii i ortopedii. Omawiane podczas konferencji przypadki zostały opisane i opublikowane w 4 numerze czasopisma PrzypadkiMedyczne.pl. Wciąż dostępna jest także retransmisja video (czasopismo i zapis video dostępne na stronie: www.przypadkimedyczne.pl). Inicjatywę organizatorów doceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało całe przedsięwzięcie.

Prelegentami II Konferencji PrzypadkiMedyczne.pl byli: ortopeda i lekarz medycyny sportowej dr n. med. Krzysztof Ficek z Bierunia, urolog dr hab. n. med. Anna Kołodziej z Wrocławia, ginekolog prof. dr hab. Wiesław Markwitz z Poznania, hematolog dr n. med. Maciej Machaczka ze Sztokholmu (Szwecja), ginekolog prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle z Wrocławia, torakochirurdzy: prof. dr hab. Jerzy Kołodziej, dr n. med. Adam Rzechonek i lek. Piotr Błasiak z Wrocławia, hematoonkolog i diabetolog dziecięcy prof. dr hab. Wojciech Młynarski z Łodzi, chirurg naczyniowy i transplantolog prof. dr hab. Dariusz Patrzałek z Wrocławia, specjalista medycyny sądowej dr n. med. Jakub Trnka z Wrocławia, chirurdzy naczyniowi i ogólni prof. Wojciech Witkiewicz i lek. Anna Łoś z Wrocławia, torakochirurg dr n. med. Jacek Wojtacha z Zabrza oraz studentka medycyny Karolina Grąt z Warszawy.

„Transplantacja wątroby z powodu nowotworu złośliwego. Hepatoblastoma? Rak wątrobowokomórkowy?” – to jeden z tematów, jaki omówił prof. dr hab. Dariusz Patrzałek z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej ASK

Selekcji prezentowanych przypadków dokonuje się w dwojaki sposób. – Prelegenci są wybierani i zapraszani przez organizatorów oraz Radę Naukową, a także wyłaniani w drodze głosowania Rady Naukowej spośród autorów opublikowanych prac w ostatnich numerach czasopisma PrzypadkiMedyczne.pl. Pozytywny oddźwięk, z jakim spotykamy się ze strony uczestników – zarówno tych, którzy na konferencjach zjawiają się osobiście, jak i zwolenników transmisji internetowych, stanowi motywację do dalszego działania – mówi z entuzjazmem organizator przedsięwzięcia, dyrektor naczelny portalu PrzypadkiMedyczne.pl Mateusz Palczewski. – Docierają do nas gratulacje i podziękowania za zorganizowanie takiej konferencji. Nie brakuje pytań dotyczących kolejnych edycji, część osób deklaruje przy nich pomoc. Naszą redakcję stanowią w dużej mierze młodzi lekarze oraz studenci. Dla nas wszystkich to niepowtarzalna okazja, aby „czerpać garściami” wiedzę od dużo bardziej doświadczonych lekarzy.

Na kilka tygodni przed konferencją, kiedy lista wykładowców wydawała się być już zamknięta, z redakcją PrzypadkiMedyczne.pl skontaktował się dr Maciej Machaczka
– ordynator Oddziału Hematologicznego Karolinska Institutet w Sztokholmie. Współpraca zaowocowała ciekawym wykładem oraz wstąpieniem do Rady Naukowej czasopisma. Należy przypomnieć, że Karolinska Institutet jest jednostką opiniującą przyznanie nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. – Kilka miesięcy temu, przeglądając bazę danych „Google scholar” zauważyłem, że moja praca na temat leczenia choroby Gauchera w Szwecji jest cytowana przez polskich autorów w artykule opublikowanym w czasopiśmie PrzypadkiMedyczne.pl. Bardzo miła i rzeczowa rozmowa telefoniczna z dr. Mateuszem Palczewskim, dyrektorem portalu PrzypadkiMedyczne.pl zaowocowała zaproszeniem mnie na II konferencję PrzypadkiMedyczne.pl w roli wykładowcy – podkreśla dr Maciej Machaczka. – Na konferencji zaprezentowałem przypadek dorosłej pacjentki z wtórną limfohistiocytozą hemofagocytarną [ang. hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)] z mojej praktyki w Szpitalu Uniwersyteckim Karolinska w Sztokholmie. Ponieważ HLH, zagrażający życiu pacjenta zespół objawów chorobowych wynikających z wygórowanego odczynu zapalnego, jest w dalszym ciągu mało znany wśród lekarzy, wydało mi się oczywiste, że taki wybór tematyki mojej prezentacji będzie najwłaściwszy. Więcej szczegółów dotyczących rozpoznawania, diagnostyki i leczenia tej jednostki chorobowej można znaleźć w konferencyjnym numerze PrzypadkówMedycznych.pl, do czego gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych.

Poproszony o podsumowanie konferencji dr Machaczka powiedział: – Była ona zorganizowana bardzo profesjonalnie i na wysokim poziomie. Co ważne, organizatorzy wykazali się wielką dbałością o szczegóły. Wszystko musi przecież funkcjonować bez zarzutu, począwszy od sprawnej rejestracji uczestników, funkcjonowania pomocy audiowizualnych, mikrofonów, klimatyzacji w sali wykładowej, itp. aż po dobrze działający catering czy szatnię. Wszystkim zaangażowanym w organizację konferencji należą się wielkie brawa. Pyta mnie pani, czy w Szwecji podejmuje się podobne przedsięwzięcia? Raz do roku organizowana jest wielka (kilka tysięcy uczestników), ogólnokrajowa konferencja dla lekarzy wszystkich specjalności i studentów medycyny – Medicinska Riksstämman (pol. Krajowe Spotkanie Medyczne). Porusza się na niej tematy nie tylko związane z aktualnymi problemami medycznymi czy badawczymi, ale także szeroko pojęte zagadnienia etyczne w medycynie, organizacyjno-medyczne, ekonomiczno-medyczne, czy prawno-medyczne. Spotkanie to jest także giełdą pracy, gdzie przyszli bądź aktualni lekarze mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. W Szwecji nie organizuje się konferencji mających na celu zgłębianie wiedzy medycznej za pomocą głębokiej analizy trudnych i rzadkich przypadków medycznych. Duża reprezentacja studentów medycyny podczas spotkania świadczy o zainteresowaniu przyszłych lekarzy „upraktycznianiem” swojej akademickiej wiedzy medycznej, chęci podnoszenia jej na wyższy poziom, ale także o atrakcyjnej formule konferencji dającej możliwość analizy trudnych klinicznie przypadków medycznych wspólnie z doświadczonymi klinicystami. Tematyka i formuła konferencji powinna zadowolić nie tylko studentów medycyny, ale również lekarzy. Byłem pod wrażeniem wysokiej frekwencji, w dzień wolny od pracy. Myślę, że w Szwecji trudno byłoby zachęcić studentów i lekarzy do dobrowolnego poświęcenia swojego czasu wolnego na uczestnictwo w szkoleniu – zauważa dr Machaczka.

O pierwszych polskich doświadczeniach w operacjach z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci opowiadał prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz – dyrektor naczelny Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

O podsumowanie konferencji poprosiłam przewodniczącego Rady Naukowej prof. Adama Szeląga.

– Nie da się wszystkiego przewidzieć. Wykład inauguracyjny wygłosił inny profesor niż pierwotnie zakładaliśmy, ponieważ ujęty na plakatach prelegent, z powodu strajku personelu jednej ze znanych linii lotniczych, nie był w stanie dotrzeć do Wrocławia. Poinformowano nas o tym w przeddzień konferencji. Inny wykładowca nie mógł pojawić się osobiście, bo w tym samym czasie brał udział w wyborach na prorektora (został wybrany). Wielu wykładowców musiało wykazać się sporą zręcznością i dobrą organizacją, ponieważ nie była to jedyna konferencja, w której brali udział tego dnia. W tym samym czasie miał również miejsce XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – na szczęście wszystko we Wrocławiu – podkreśla z uśmiechem prof. A. Szeląg. – Dodam, że jako prowadzący konferencję miałem problem z przestrzeganiem czasu wykładów. Z szacunku dla uczestników spotkania żaden z organizatorów nie może dopuścić, by wykładowcy przekraczali znacząco przysługujący im limit czasowy. Zdarzało się, że wprowadzenie, np. z historii medycyny, zajmowało zbyt wiele czasu i na analizę przypadku pozostawało go już niewiele. Właśnie z szacunku dla słuchaczy musiałem interweniować, bo nie wszystko, co znajduje się w dorobku danego wykładowcy, musi zostać wyartykułowane podczas jednej konferencji. Na naszej mówimy tylko o przypadkach. W odróżnieniu od organizatorów innych konferencji nie ustalamy jej tematów. Każdy przypadek medyczny jest ciekawy, jeżeli tylko nie mieści się w kanonach naszej wiedzy podręcznikowej. Myślę, że w przyszłości można sięgnąć po przypadki z zakresu stomatologii, toksykologii, ale najważniejsze, aby analiza danego przypadku wnosiła coś nowego do naszej wiedzy.

Magdalena Orlicz-Benedycka

 

Zaloguj się aby komentować.