logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
Nasi stomatolodzy - Pierwsze spotkanie stomatologów w nowej siedzibie Izby Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Pierwsze spotkanie stomatologów w nowej siedzibie Izby

Na czerwcowe spotkanie Komisji Stomatologicznej zostali zaproszeni dr Andrzej Wojnar i dr Ryszard Reszutko, lekarze odznaczeni najwyższym wyróżnieniem korporacyjnym medalem „Meritus pro Medicis”. Pan prezes Wojnar ze względu na liczne tego dnia obowiązki nie mógł do nas dotrzeć, natomiast dr Rzeszutko wraz z żoną przybył na posiedzenie komisji. Po złożeniu gratulacji, wręczeniu kwiatów oraz okolicznościowych fotografii z głównych uroczystości w Krakowie odśpiewaliśmy laureatowi gromkie sto lat i wznieśliśmy toast. Obecny na spotkaniu prezes DRL Igor Chęciński przypomniał ogromny wkład naszego beneficjenta w rozwój samorządu lekarskiego, jego wieloletni udział w pracach Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i oczywiście serdecznie pogratulował tej pięknej karty w życiorysie. Podczas gdy większość z nas smakowała specjalnie na tę okazję przygotowany i adekwatnie przystrojony tort, dr Rzeszutko wspominał swoje młode lata spędzone we Lwowie oraz przytoczył parę epizodów z trudnych czasów okupacji. Nasi goście byli obecni do końca komisji, przysłuchiwali się, z jakimi problemami borykają się obecnie lekarze stomatolodzy.

Honorowym gościem na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej DRL był dr n. med. Ryszard Rzeszutko, który 24 maja odebrał zaszczytne odznaczenie „Meritus Pro Medicis” przyznawane przez NRL. (Fot. MŁ)

Kolejnym punktem spotkania było moje sprawozdanie z posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Poinformowałam, że 10 maja 2013 r. w siedzibie NIL odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Stomatologicznej NRL, prezes Anny Lelli i dr Agnieszka Ruchały-Tylszer z członkami Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych (prezes – Bożena Florczyk, wiceprezesi – Tomasz Ciaputa i Andrzej Wilk). Spotkanie zostało zorganizowane w ślad za pismem prezes PTTD zawierającym propozycję nawiązania regularnej i ścisłej współpracy. Przedstawiciele PTTD potwierdzili, że zależy im na kontynuowaniu prac nad ustawą o zawodach medycznych, która regulowałaby zasady wykonywania zawodu technika, gdyż formalnie nadal obowiązuje dekret z 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych, który nie jest dostosowany do obecnej rzeczywistości, a niektóre jego przepisy są już zupełnie martwe. Omawiano także kwestię wymogów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych. Według przedstawicieli PTTD nie wszyscy lekarze dopełniają obowiązku wystawiania pisemnych zleceń na zamawiane prace protetyczne, a z drugiej strony nadal cześć pracowni nie dokonała rejestracji i nie przekazuje wymaganego prawem oświadczenia o zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. Zarówno pisemna forma zleceń, jak i obowiązek przekazywania oświadczeń wynikają z zapisów ustawy i obie strony muszą tego w jednakowym stopniu przestrzegać.

Poruszono również problem obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej od sierpnia 2014 r., jednak brak informacji ze strony administracji rządowej o stanie przygotowań do wdrożenia systemu zaowocował stanowiskiem przekazanym do uchwalenia przez NRL w sprawie odroczenia powyższego terminu.

Na posiedzeniu KS NRL przypomniano przepisy dotyczące stosowania preparatów wybielających zawierających nadtlenek wodoru o stężeniu powyżej 6%. Preparaty, które na opakowaniu mają określone stężenie 16%, możemy stosować bezpiecznie, bo w zetknięciu z tkankami zęba uwalniają tylko 6% H2O2.

Zespół ds. kontaktów z NFZ przedstawił opracowanie dotyczące konieczności rezygnacji z ujemnej punktacji za efekty kontroli przy kontraktowaniu świadczeń stomatologicznych. Uzasadnił to następująco:

  1. stosowanie punktów ujemnych stawia w gorszej sytuacji podmioty, które miały uprzednio zawarte umowy z NFZ, w stosunku do podmiotów, które kontraktów nie miały i nie są one narażone na odjęcie im punktów.
  2. przyznawanie ujemnych punktów w toku postępowania konkursowego prowadzi do podwójnego karania za te same okoliczności.
  3. przedmiotem oceny konkursowej powinna być zdolność oferenta do wykonywania świadczeń medycznych oceniana na dzień złożenia oferty. Jeżeli przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, to przedmiotem oceny powinna być tylko zdolność świadczeniodawcy do wykonywania w przyszłości umowy, o zawarcie której się ubiega.
  4. kryterium odwołujące się do nieprawidłowości wykrytych w czasie kontroli jest zależne od przypadku, ponieważ NFZ nie dokonuje planowanej kontroli wszystkich podmiotów, z którymi zawarł kontrakt.

Omawiano projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych. Podmiot leczniczy lub prowadzący praktykę zawodową lekarz dentysta, jako wytwórca zakaźnych odpadów medycznych, będzie zobowiązany:

  • wystąpić do firmy, której zleca gospodarowanie odpadami z wnioskiem o wydanie i przekazanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych zgodnie ze wzorem i w terminie określonym w rozporządzeniu ministra środowiska,
  • przechowywać przekazany dokument przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokument sporządzono.

Przypomniano również o możliwości skorzystania z bezpłatnych kursów na inspektora ochrony radiologicznej typu S organizowanych w warszawskim ośrodku szkoleniowym NIL. Poruszany był bardzo trudny temat roli stomatologa w rozpoznawaniu objawów przemocy wśród dzieci. Na tym zakończono sprawozdanie z prac KS NRL.

Członkowie Komisji Stomatologicznej DRL dyskutowali o problemach, z jakimi przyjdzie Im zmierzyć się w tym roku.

Gorącym tematem były oczywiście wybory delegatów na VII kadencję DIL. Pogratulowaliśmy koleżankom i kolegom z Delegatury Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej dobrej frekwencji i wyłonienia odpowiedniej liczby delegatów. Pilotujemy na bieżąco wybory we Wrocławiu i przylegających rejonach. Dr Krystyna Berdzik przypomniała harmonogram szkoleń przygotowanych przez komisję do końca roku.

W związku z rozporządzeniem ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących prezes NRL Maciej Hamankiewicz wysłał do ministra list, który ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące  formy informacji, jaka ma być zawarta na paragonie dotyczącym usługi medycznej.

Powyższe spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Izby w bardzo przestronnej sali wykładowej, której część przynależna jest wyłącznie stomatologom na szkolenia praktyczne, co od dawna było naszym celem. Jak zwykle będzie czuwała nad nami nasza patronka św. Apolonia.

Zbliża się okres wakacji – życzę wszystkim lekarzom udanego wypoczynku, gratuluję wybranym delegatom, bardzo dziękuje wszystkim członkom komisji skrutacyjnych i ich przewodniczącym za duży wysiłek i pomoc w zorganizowaniu wyborów.

Alicja Marczyk-Felba
przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

 

Zaloguj się aby komentować.