logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Czerwiec-Lipiec 2013
Na cito Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

JAK NIE KIJEM LEKARZA

TO… DYŻUREM,

czyli felieton mało wakacyjny

Wszelka władza społeczności ludzkiej
początek swój bierze z woli narodu.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Tzw. oszczędności, jakie dokonywane są w sektorze ochrony zdrowia, widać na każdym kroku. Przykładów jest wiele. Sławetna ustawa refundacyjna pozwoliła NFZ zaoszczędzić w ubiegłym roku na wydatkach na leki ponad 2 mld złotych. Obserwujemy trend zmniejszania liczby personelu medycznego, izbie zgłaszane są próby ewidentnego obniżania wynagrodzeń lekarskich. Restrykcje objęły już rezydentów, wprowadzono tzw. ruchomy czas pracy. I co warte podkreślenia – aspekt finansowy nie jest tu najważniejszy, choć byłbym nieszczery pisząc, że mało ważny. Powyższe działania powodują w mojej ocenie pogorszenie jakości opieki medycznej. Tracą więc nie tylko lekarze, ale przede wszystkim nasi chorzy.

 
Rola autorytetu w życiu i medycynie XXI w. - AUTORYTET ORAZ GODNOŚĆ w życiu i we współczesnej medycynie Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

AUTORYTET ORAZ GODNOŚĆ
w życiu i we współczesnej medycynie

Referat wygłoszony 23 maja 2013 r. na posiedzeniu Wydziału V Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego – opracowanie redakcyjne

AUTORYTET NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Zagadnieniami dotyczącymi autorytetu i godności lekarskiej zajmowałem się przez długie lata. Wiele publikacji i wystąpień poświęciłem tej tematyce. Przede mną niełatwe zadanie omówienia problematyki zagadnienia, zarówno w możliwie krótkiej, jak i oddającej bieżący stan rzeczy formie.

 
Rola autorytetu w życiu i medycynie XXI w. - W poszukiwaniu straconego autorytetu? Drukuj
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

W poszukiwaniu straconego autorytetu?

Nie chodzi o to, że coraz trudniej znaleźć autorytet, lecz – że coraz więcej ludzi nie chce go poszukiwać. Nie następuje więc upadek autorytetów,
lecz kształtowany jest brak potrzeby ich posiadania i do nich odwoływania się.

Zewsząd dobiegają (zazwyczaj medialne) głosy, jakoby nastąpił kryzys autorytetu, a bycie Mistrzem stało się archaiczną pozą jedynie na śmieszność narażoną. Mnożą się utyskiwania, że oto następuje upadek autorytetów; że oto wszyscy mają słabości i sobie przypisane niegodziwości – nikt bowiem nie uchroni się od ludzkiej podłości; nikt – nawet wielki duchem – nie oprze się małości. I w pośpiechu, bez refleksyjności – nade wszystko nad sobą, wysnuwa się tezę, że nie ma już autorytetów: nie ludzi, lecz osób, które osobistym przykładem za sobą pociągną innych.

 
Wybory korespondencyjne 2013 - WYBORY ZAKOŃCZONE W PIERWSZEJ TURZE Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

WYBORY ZAKOŃCZONE W PIERWSZEJ TURZE

Pierwsze w historii Izby wybory korespondencyjne zakończyliśmy zgodnie z kalendarzem wyborczym 30 czerwca w pierwszej turze. Aby zwołać sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy na nową, czteroletnią kadencję potrzebowaliśmy wybrać minimum 176 delegatów, a więc połowę z ogólnej liczby mandatów (351). Według nieoficjalnych i niepełnych danych z godziny 16.00, 30 czerwca mieliśmy wybranych już 191 delegatów. Dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób nie ma potrzeby organizowania drugiej tury, nie musimy uruchamiać po raz drugi skomplikowanej i kosztownej machiny wyborczej. Uważam to za sukces nas wszystkich i wielki pozytywny sprawdzian formuły korespondencyjnej wyborów w samorządzie zawodowym. Chapeau bas przed delegatami Krajowego Zjazdu Lekarzy, którzy uchwalili taki sposób głosowania.

 
Zmiana przepisów ustawy o izbach lekarskich Drukuj

Zmiana przepisów ustawy o izbach lekarskich

18 czerwca 2013 roku prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie Ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została wprowadzona z inicjatywy Senatu i stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca 2010 roku, w którym Trybunał stwierdził niezgodność ustawy o izbach lekarskich z Konstytucją RP w zakresie uniemożliwienia lekarzowi ukaranemu karą nagany w drugiej instancji, przez Naczelny Sąd Lekarski wniesienia odwołania do sądu powszechnego.

 
Zdrowie i medycyna - Muzyka – nośnik emocji Drukuj

Muzyka – nośnik emocji

Od pewnego czasu na spotkaniach Klubowych u Medyków, organizowanych przez Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich, oprócz prezentacji wybitnych przedstawicieli wrocławskiej medycyny i twórców kultury Dolnego Śląska, obecna jest muzyka wykonywana przez artystów z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Mieliśmy okazję wysłuchać geniuszy muzyki światowej. Niektórzy z nas pytali, dlaczego? Dlatego, że muzyka jest czymś więcej niż tylko źródłem przyjemności. Jest językiem, który pozwala nam porozumiewać się między sobą (i to niezależnie od wieku). Wytwarza ponadto krąg empatycznej wspólnoty.

 
Aktualności – listy ws. odpowiedzialności zawodowej lekarzy - List otwarty ministra zdrowia do „Przyjaciół Lekarzy” Drukuj

Warszawa, 24 maja 2013 r.

List otwarty ministra zdrowia do „Przyjaciół Lekarzy”

opublikowany 24 maja 2013 r. na łamach Gazety Wyborczej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zwracam się dzisiaj do Was jako tych, od których zależy zdrowie i życie pacjentów. Wiele się mówi o błędach w systemie ochrony zdrowia, o zbyt niskich nakładach na leczenie i słabo wycenionych procedurach. Szukanie rozwiązań tych istotnych problemów to zadanie ministra zdrowia, rządu i parlamentu. Staramy się temu sprostać.

Jednak dla zdrowia i życia pacjentów równie ważne są kwestie, których nie rozwiąże żadna administracyjna decyzja ani zmiany prawne. Wymagają one zmiany podejścia, a nawet więcej – zmiany mentalności lekarzy i urzędników.

 
Aktualności – listy ws. odpowiedzialności zawodowej lekarzy - List otwarty do premiera RP Drukuj

Warszawa, 24.05.2013 r.

List otwarty do premiera RP

Szanowny Panie Premierze

Naczelna Rada Lekarska, w sytuacji zagrożenia dla funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce, zwraca się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska o spotkanie w celu podjęcia wspólnych prac nad skutecznymi działaniami naprawczymi. Nasza prośba jest tym bardziej uzasadniona w sytuacji, w której Minister Zdrowia nie tylko nie potrafi podjąć skutecznych działań na rzecz poprawy ochrony zdrowia, ale także nie współdziała ze środowiskiem pacjentów i lekarzy.

 
Aktualności – listy ws. odpowiedzialności zawodowej lekarzy - List uczestników VIII Kongresu Polonii Medycznej do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Drukuj

List uczestników VIII Kongresu Polonii Medycznej do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

25 maja 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

My, lekarze polskiego pochodzenia z całego świata, obradujący w Krakowie wraz z lekarzami praktykującymi w kraju, podczas VIII Kongresu Polonii Medycznej i I Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich, przyjęliśmy z pełnym niedowierzaniem i zaskoczeniem List Pana Ministra Zdrowia, dotyczący problemów etycznych i bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce opublikowany podczas trwania Kongresu. Dodamy, że z niemniejszym zdumieniem zaznajomiliśmy się również z innym listem Pana Ministra Zdrowia, w którym odmówił On udziału w Komitecie Honorowym Kongresu, odbywającego się pod wysokim patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej.

 
Aktualności - Spotkanie ws. odpowiedzialności zawodowej lekarzy w Ministerstwie Zdrowia Drukuj

W trakcie spotkania w Ministerstwie Zdrowia (Fot. z archiwum autora)

Oko w oko z ministrem Arłukowiczem

Spotkanie ws. odpowiedzialności zawodowej lekarzy
w Ministerstwie Zdrowia

5 czerwca 2013 r. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się w resorcie zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, naczelnym i okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej oraz przewodniczącymi sądów lekarskich. W dyskusji na temat odpowiedzialności zawodowej medyków i etyki wzięli udział członkowie powołanej przy MZ komisji ds. etyki w ochronie zdrowia. Organ pomocniczy ministra powstał w maju, a do jego głównych zadań należy wyrażanie opinii w kwestiach problemów etycznych, w szczególności zaś w zakresie stosowania nowych procedur medycznych i wykonywania zawodów medycznych. Dolnośląską Izbę Lekarską reprezentowali: dr n. med. Jan Spodzieja – przewodniczący OSL i Ewa Bielońska – kierownik Biura OROZ.

 
Aktualności - Naczelny Rzecznik i Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej spotkali się w NIL Drukuj

Naczelny Rzecznik i Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej spotkali się w NIL

12 czerwca 2013 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej. Wziął w nim udział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Było ono poświęcone aktualnym problemom odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Głównym celem stało się zaś poinformowanie ministra o charakterze pracy rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sprawach, które utrudniają ich funkcjonowanie.

 
Aktualności – list ws. wywiadu udzielonego przez prof. Hartmana - List otwarty do ministra zdrowia prof. dr. hab. n. med. Jana Duławy Drukuj

List otwarty do ministra zdrowia prof. dr. hab. n. med. Jana Duławy

Pan
Dr Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Miałem dzisiaj okazję zapoznania się z wywiadem pana profesora Jana Hartmana zatytułowanym „Kodeks etyki lekarskiej to mieszanina frazesów”.

 
Aktualności – list ws. wywiadu udzielonego przez prof. Hartmana - List prezesa NRL do rektora UJ w Krakowie ws. wypowiedzi prof. Jana Hartmana Drukuj

List prezesa NRL do rektora UJ w Krakowie ws. wypowiedzi prof. Jana Hartmana

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: „Wypowiedź prof. Hartmana uwłacza godności zawodu lekarza”.

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz „z niebywałym zażenowaniem i zaniepokojeniem” przyjął „sarkastyczne i uwłaczające godności wszystkich lekarzy w Polsce” wypowiedzi prof. Jana Hartmana na temat Kodeksu etyki lekarskiej. Prezes NRL w liście do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka protestuje stanowczo przeciwko tezom, które bioetyk, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ, przedstawił w wywiadzie dla portalu „Medexpress”.

 
Ochrona zdrowia – komentarz Drukuj

Ofiary chorego systemu

Jakiś czas temu doszło w naszym kraju do serii zgonów dzieci. 2,5-letnia Dominika, 3,5-miesięczny Bartek i 13-miesięczny Bolek nie żyją, bo pomoc medyczna nie dotarła na czas... Czy naprawdę musiało dojść do takich tragedii? Dlaczego za nieudolne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju muszą płacić małe i bezbronne dzieci? Dominika nie żyje, bo jej rodzice nie mają pieniędzy, by prywatnie wezwać lekarza? Bartek i Bolek nie otrzymali pomocy, bo nasza publiczna służba zdrowia musi oszczędzać na wyjazdach karetek? Odpowiedzi na to pytanie jest z pewnością wiele, bo złożony i skomplikowany jest problem, z którym w końcu poważnie musi się zmierzyć Ministerstwo Zdrowia.

 
Z życia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - Pierwszy doktorat dwóch uczelni na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Marcin Grabowski otrzymuje dyplom doktora z rąk promotora przewodu doktorskiego w obecności JM rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu (Fot. Adam Zadrzywilski)

Pierwszy doktorat dwóch uczelni
na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

8 marca 2013 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w czasie uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa, wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorów nauk medycznych i farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stopień doktora nauk medycznych otrzymał także dr Marcin Grabowski. W natłoku wielu ważnych wydarzeń i znakomitych gości fakt ten przeszedł zupełnie niezauważony przez szanowne audytorium zebrane w Auli Leopoldyńskiej. Tymczasem wydaje się on wart podkreślenia, głównie z tego powodu, że był to pierwszy, według mojej najlepszej wiedzy, taki doktorat zrealizowany w historii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – doktorat dwóch uczelni napisany i obroniony w języku polskim oraz angielskim. Dr Marcin Grabowski zrealizował swój projekt badawczy w ramach współpracy pomiędzy dwiema uczelniami, tj. Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Katolickim w Leuven w Belgii (KU Leuven), który należy do renomowanych i wiodących ośrodków w skali światowej w zakresie immunologii klinicznej i pulmonologii. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie umowa międzynarodowa, dotycząca łączonego przewodu doktorskiego – bidoktoratu (Agreement for a joint research doctoral thesis – cotutelle de these), podpisana przez rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Marka Ziętka oraz rektora KU Leuven prof. dr. Marka Waera.

 
Z życia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - II Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Ponad 500 uczestników, ok. 200 lekarzy specjalistów, 300 studentów medycyny oraz gro osób śledzących przebieg konferencji przez Internet podczas całodniowej transmisji. W trakcie dyskusji (po każdym wykładzie) padło tak wiele pytań, że niekiedy odpowiedź na nie zajmowała tyle samo czasu co prezentacja przypadku.

II Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl

Druga edycja świetnie zorganizowanej i unikatowej konferencji „PrzypadkiMedyczne.pl” miała miejsce 23 marca we Wrocławiu. Konferencji przyświeca idea przedstawiania i omawiania ważnych dydaktycznie przypadków, z którymi w swojej pracy spotkali się prelegenci – w tym roku, zgodnie z zamiarem organizatorów, byli to przede wszystkim specjaliści dziedzin zabiegowych. Po każdym wykładzie przewodniczący Rady Naukowej prof. Adam Szeląg zapraszał do dyskusji.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3