logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości 
Przełom – AM we Wrocławiu uzyska status uniwersytetu Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

O przekształcenie Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. Marek Ziętek – rektor uczelni zabiegał od kilkunastu miesięcy. Wreszcie się udało. 2 maja 2012 r. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedłożył Radzie Ministrów projekt ustawy w tej sprawie, który został przyjęty.

Przedstawiony Rządowi projekt ustawy zakłada, że Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zmieni swoją dotychczasową nazwę na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.Jak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia ma prawo posługiwać się nazwą „uniwersytet”, dookreśloną przymiotnikiem charakteryzującym jej profil. Zmiana nomenklatury wiąże się jednak z koniecznością posiadania co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Akademia Medyczna we Wrocławiu spełnia ustawowe kryteria. W chwili obecnej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie: medycyny (3 wydziały), biologii medycznej (1 wydział), stomatologii (1 wydział); doktora nauk farmaceutycznych (1 wydział). Zmianę nazwy senat uczelni poparł jednogłośnie. Koszty tej zmiany uczelnia pokryje ze środków własnych. Według jej szacunkowych wyliczeń wymiana pieczątek, formularzy, dyplomów, sztandaru, wizytówek itd. kosztować będzie 213 200 zł.
Wrocławska uczelnia medyczna posiada obecnie 5 wydziałów: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej iLekarski Kształcenia Podyplomowego. Na 10 kierunkach studiuje łącznie 5915 studentów. Wśród nauczycieli akademickich znajduje się 101 profesorów, 111 doktorów habilitowanych oraz 661 doktorów. W uzasadnieniu projektowanej ustawy czytamy ponadto: „Pozycja uczelni jest wiodąca w kraju i licząca się w świecie – w 2010 r. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajęła pierwsze miejsce pod względem warunków studiowania w rankingu krajowym, przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”, a w międzynarodowym rankingu przygotowanym przez SIR World Report w bazie bibliograficznej Scopus została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w Polsce i na trzecim w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem osiągnięć naukowych, w tym ilości punktów publikacyjnych (IF)w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Aktualnie uczelnia ma podpisanych 56 umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi z Europy i Azji. Od 2002 r. uczelnia posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO-9001:2009 w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania procesu dydaktycznego oraz realizacji badań naukowych”.
Ustawa ma obowiązywać po dwóch tygodniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

M.Ł.

 

Zaloguj się aby komentować.