logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 160 gości 
Zabezpieczenia Medyczne UEFA EURO 2012 (tm) we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 są trzecią pod względem wielkości imprezą na świecie. Szacuje się, że do Polski przyjedzie w tym okresie ok. 800 tysięcy kibiców. W ramach Finału Mistrzostw Europy, od 8 czerwca do 1 lipca zostanie rozegrane 16 meczów w 4 polskich miastach-gospodarzach. Jednym z nich jest Wrocław. Impreza masowa tak dużej rangi wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa medycznego. W ramach Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego stworzono więc Podzespół ds. Ratownictwa i Zabezpieczenia Medycznego EURO we Wrocławiu, który opracował plan zabezpieczenia medycznego mistrzostw.

 

Wszystkie przygotowania odbywały się pod nadzorem UEFA, Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, którym kieruje wojewoda dolnośląski, dyrektora Biura ds. EURO 2012 Wrocław i koordynatora krajowego ds. zabezpieczenia medycznego i ratownictwa, oraz przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia.

Dla każdego z oficjalnych miejsc UEFA EURO 2012™: stadionu, strefy dla kibiców, głównego portu lotniczego i lotnisk zapasowych, dworca kolejowego, centrów pobytowych drużyn i UEFA Family przygotowano plan zabezpieczenia medycznego i ratowniczego, obejmujący pomoc medyczną udzielaną na miejscu zdarzenia przez ratownicze patrole piesze oraz w punktach pierwszej pomocy i zespoły ratownictwa medycznego wraz z jednostkami straży pożarnej. Wyznaczono także szpitale referencyjne. Głównymi celami opracowanego planu zabezpieczenia medycznego było: zapewnienie prawidłowego i pełnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia mieszkańcom miasta i regionu oraz kibicom, zapewnienie wsparcia medycznego dla drużyn piłkarskich, przygotowanie zaplecza kontroli antydopingowej, przygotowanie planu działań ratowniczych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, przygotowanie planu  zabezpieczenia żywienia i żywności oraz przygotowanie szpitali do zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego mistrzostw. Dla każdego z miejsc oficjalnych Euro wyznaczono szpitale referencyjne: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego będzie zabezpieczał stadion, Akademicki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej strefy kibiców, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny przy ul. Weigla UEFA Family i drużyny piłkarskie zaś szpitalem referencyjnym w zakresie chorób zakaźnych i pediatrycznych wyznaczony został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny mieszczący się przy ul. Koszarowej.

Równie ważnym zadaniem było zabezpieczenie podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej. Przy tworzeniu planu zabezpieczenia medycznego w zakresie opieki ambulatoryjnej brano pod uwagę lokalizacje przychodni w pobliżu miejsc oficjalnych i strategicznych, z punktu widzenia możliwości wystąpienia zagrożeń zdrowotnych, a więc: stadionu, strefy kibica, dworców, lotnisk i dróg dojazdowych, konieczność świadczenia przez nie usług w miarę kompleksowych (łącznie ze stomatologią), funkcjonowania przychodni do godziny 20.00 przy całodobowym dostępie do usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i zatrudnianiu osób ze znajomością języka angielskiego. W oparciu o te kryteria ustalona zastała lista przychodni POZ i specjalistycznych oraz sporządzona została mapa przychodni wraz z miejscami oficjalnymi i ważnymi z punktu widzenia zabezpieczenia medycznego.

Jednym z najważniejszych obszarów wymagających zabezpieczenia medycznego jest Stadion Miejski o pojemności 42 000 miejsc. Wyznaczono szpital referencyjny i koordynatora zabezpieczenia medycznego. Określono wykaz punktów pierwszej pomocy medycznej, innych punktów medycznych, stanowisk koordynujących, lądowiska, rozmieszczenie punktów medycznych i zespołów medycznych, personel (lekarze, personel średni, personel zespołów PR, personel poza stadionem bezpośrednio współpracujący, obsada medyczna w dniu meczu, organizacja zespołu medycznego), wyposażenie punktów medycznych i zespołów medycznych, czas przybycia zespołów PR, środki i sposoby łączności, drogi ewakuacji, wzory i zasady dokumentacji, środki ochrony osobistej, wykaz leków i innych środków medycznych, standard wyposażenia lekarza stadionowego oraz standard wyposażenia patrolu pieszego na stadionie, zatwierdzone przez Komitet Medyczny. Centralną strefę dla kibiców o powierzchni ok. 19 tys. m² i pojemności ok. 40 000 osób zlokalizowano w centrum miasta, na wrocławskim Rynku wraz z Placem Solnym. Wyznaczono koordynatora zabezpieczenia medycznego i szpital referencyjny dla tego obszaru. Przygotowany został również plan zabezpieczenia medycznego i ratowniczego, w ramach którego opracowane zostały i zatwierdzone przez Krajowy Komitet Medyczny standardy wyposażenia punktów pierwszej pomocy oraz patroli pieszych, opracowane zostały i zatwierdzone przez Krajowy Komitet Medyczny dokumenty: standard karty pacjenta i raportu zbiorczego z realizacji zabezpieczenia medycznego i ratowniczego imprezy oraz oszacowano zapotrzebowanie na zwiększenie zespołów ratownictwa medycznego i ich lokalizacji, a także obsady dyspozytorskiej w systemie ratownictwa medycznego.

Wszystkie wymienione wyżej działania były realizowane w ramach procesu koordynacji – działania Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012™ w Polsce, Miejskiego Komitetu Medycznego we Wrocławiu oraz zespołów roboczych ds. zabezpieczenia medycznego stadionów, lotnisk, bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego turnieju, oraz wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA. Realizacja tak szerokiego zakresu działań wymagała ścisłej współpracy szeregu podmiotów: szpitali, Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Portu Lotniczego, Centrum Zarządzania Kryzysowego, placówek podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, sanepidu, GOPR oraz WOPR i systemu krwiodawstwa, którą zapewniał zespół współpracujący ściśle z koordynatorem ds. zabezpieczenia medycznego złożony z koordynatorów szpitalnych, koordynatora zabezpieczenia medycznego stadionu, przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta (Biura ds. EURO 2012), przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego, sanepidu, Portu Lotniczego i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Paweł Wróblewski

 

Zaloguj się aby komentować.